Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill rekonstrueerimise projekti ekspertiis  Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill...

137. Hanketeade 18.04.2018.a Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill rekonstrueerimise projekti ekspertiis

Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill rekonstrueerimise projekti ekspertiis  Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill...

Kohtla-Järve lasteaia Karuke rekonstrueerimise projekti ekspertiis  Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Karuke...

136. Hanketeade 18.03.2018.a Kohtla-Järve lasteaia Karuke rekonstrueerimise projekti ekspertiis

Kohtla-Järve lasteaia Karuke rekonstrueerimise projekti ekspertiis  Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping Kohtla-Järve lasteaia Karuke...

Esri GIS-tarkvara platvormi või sellega samaväärse GIS-tarkvara omavalitsuslitsentsi soetamine  Riigihanke esemeks on Esri GIS-tarkvara platvormi või sellega samaväärse GIS-tarkvara...

135. Hanketeade 17.04.2018. a Esri GIS-tarkvara platvormi või sellega samaväärse GIS-tarkvara omavalitsuslitsentsi soetamine

Esri GIS-tarkvara platvormi või sellega samaväärse GIS-tarkvara omavalitsuslitsentsi soetamine  Riigihanke esemeks on Esri GIS-tarkvara platvormi või sellega samaväärse GIS-tarkvara...

Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve  Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine vastavalt tehnilisele...

134. Hanketeade 3.04.2018. a Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine

Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve  Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine vastavalt tehnilisele...

Süvamahutite paigalduse projekteerimine Riigihanke esemeks on Kohtlas-Järve linna munitsipaalasutuste territooriumitele süvakogumismahutite rajamise projekteerimine vastavalt tehnilisele...

133. Hanketeade 10.01.2018. a Süvamahutite paigalduse projekteerimine

Süvamahutite paigalduse projekteerimine Riigihanke esemeks on Kohtlas-Järve linna munitsipaalasutuste territooriumitele süvakogumismahutite rajamise projekteerimine vastavalt tehnilisele...