Järelhooldusteenus

Kirjeldus:

 

Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt valitsuse sotsiaalteenistuse lastekaitsespetsialisti koostatud juhtumiplaanist, mille alusel valitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused ning mille eesmärgiks on asendushoolduselt või eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamine.

Järelhooldusteenust võib tagada isikutele, kes on:
1) kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel;
2) kuni 25-aastane ja õpib ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis eestkostel ja pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Isiku juhtumiplaan vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.

Järelhooldusteenust rahastatakse linna eelarvest ning järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 19, Kohtla-Järve

tel 337 8500

Muu info: SotsiaalministeeriumSotsiaalkindlustusamet

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab. 108.  Vastuvõtuajad: Esmaspäev: 08.30-12.00; 13.00-16.30, Neljapäev: 08.30-12.00; 13.00-16.00.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument.

Blankett:

Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks DOC  PDF