6.04.21

Kaasav eelarve


Kohtla-Järve Linnavalitsus algatas esimest korda kaasava eelarve protsessi, mille raames saavad linnaelanikud esitada ideid linnakeskkonna edendamiseks. Volikogu kinnitas kaasava eelarve suuruseks 45 000 eurot. Linnavalitsus kutsub üles esitama ideid, mis oleks tarvis linnaruumis teha. Investeeringuobjekt peab asuma linna territooriumil ja pakkuma avalikku huvi ja olema ühiskasutuses tasuta. Ideid võib esitada kuni 10. maini paberkandjal või elektrooniliselt e-postile info@kjlv.ee. Esitatud ideede ettepanekus peab olema märgitud esitaja nimi, kontaktandmed /e-maili aadress/, objekti nimetus, eesmärk, olulisus, võimalusel hinnanguline maksumus ja muu info, mida oleks vaja analüüsimisel teada, eeldades et objekti on võimalik teostada 2022.a. jooksul.

Linnavalitsus korraldab kaasava eelarve menetluse osas infotunni eesti keeles 14. aprillil 2021.a. kell 17.00-18.00 ja vene keeles 15. aprillil 2021. a. kell 17.00-18.00 veebikeskkonnas Zoom, registreerunud osavõtjatele saadetakse juurdepääsu andmed. Infotundi saate registreerida kuni 13. aprillini (kaasa arvatud). Registreerimine infotundi suletakse 100 osaleja täitumisel, kõik tekkinud küsimused sate esitada Zoom´i vestlusaknas.

Lisainfo telefonil 332 7808.

Finantsarenduse vanemspetsialist
Igor Berezin

4. peatükk Kaasava eelarve menetluse läbiviimine

Registreerimine infotundi

Infotundi saate registreerida kuni 13. aprillini (kaasa arvatud). Registreerimine infotundi suletakse 100 osaleja täitumisel.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.