Ametlike kohanimede määramine


Kohtla-Järvel kehtib määrus "Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord", mis on kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 alusel. „Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord" § 5 järgi avalikustab pädev teenistuja kohanime määramise eelnõu Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

Ühissõidukipeatuste kohanimede muutmise eelteade.

Vastavalt kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Kohtla-Järve Linnavalitsus kohanime muutmise korralduse eelnõu, millega muudetakse Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas ja Järve linnaosas asuvate ühissõidukipeatuste uuteks nimedeks:

  1. Keskhaigla (olemasolev nimi - Puru haigla)
  2. Tervise (olemasolev nimi – Puru polikliinik)
  3. Ravi (olemasolev nimi – Polikliinik)

Eelnõude kohta on võimalik teha kirjalikke põhjendatud ettepanekuid 28.veebruarini 2020. a. Ettepanekud saata linnavalitsuse aadressil: 30395, Keskallee 19, Kohtla-Järve või e-posti kaudu: linnavalitsus@kjlv.ee; alexandra.muttanen@kjlv.ee

Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Alexandra Muttanen
337 8614
alexandra.muttanen[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 706