Komisjonid


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon

Laste ja perede nõustamiskomisjoon

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse planeerimis- ja ehituskomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni põhimäärus 

Esimees: 
Vitali Borodin - majandusteenistuse abilinnapea;

Aseesimees:
Ilona Heinsalu - heakorra peaspetsialist;

Liikmed: 
Jelena Toots - ehitusnõunik;
Ülle Lepassaar - linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;
Oleg Kornõljev - linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas;
Tatjana Orlova - hangete peaspetsialist;
Tatjana Samsonova - linnaarengu peaspetsialist. 
 

Laste ja perede nõustamiskomisjon

Laste ja perede nõustamiskomisjoni põhimäärus

Esimees:

Evelyn Danilov Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse abilinnapea;

Esimehe asetäitja:
Elen Hõbemäe Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist;         

Liikmed:                                                                    
Andreas Rääsk - Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog;
Anar Kulpas - Ida-Viru Keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabineti
sotsiaaltöötaja;
Svetlana Safronova - PPA Ida prefektuuri Jõhvi piirkonnapolitseinik;
Sofia Sarap - PPA Ida prefektuuri Kohtla-Järve piirkonnapolitseinik;
Maksim Smirnov - PPA Ida prefektuuri Kohtla-Järve piirkonnapolitseinik;
Erika Teffo-Lopina - Kohtla-Järve Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist;
Julia Ivanova - Kohtla-Järve Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist;
Kaire Põlgaste - Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse projektijuht;
Irina Putkonen - Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse ja kultuuri peaspetsialist.
 

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjon

Kohtla ‑ Järve linna kriisikomisjoni põhimäärus

Esimees:
Toomas Nael - linnapea;

Aseesimees:
Vitali Borodin - majandusteenistuse abilinnapea;

Liikmed:
Evelyn Danilov - sotsiaalteenistuse abilinnapea;
Riina Ivanova - arenguteenistuse abilinnapea;
Ülle Lepassaar - linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;
Aljona Kazakova - linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas;
Andrei Poludetkin - transpordi peaspetsialist;
Timofei Korepov - korrakaitseametnik;
Kaarel Kuznetsov - Kohtla-Järve päästekomando pealik;
Heigo Olu - Ida päästekeskuse valmisolekubüroo nõunik.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus

Esimees: 
Kristiine Agu - Kohtla-Järve Linnavalitsuse kultuuri-ja spordi peaspetsialist;

Esimehe asetäitja:
Tatjana Semtšenkova - Spordiklubi Fööniks juhatuse liige;

Protokollija:
Irina Putkonen - haridus-ja kultuuriteenistuse abilinnapea;

Liikmed: 
Andrei Škaleta  Jalgpalliklubi Järve juhatuse liige;
Sergei Konõšev – Spordiklubi Viru Sputnik juhatuse liige;
Mihhail Kastritski – Kohtla-Järve Spordikeskuse direktori kt;
Vladimir Zažogin – Poksiklubi Järve Boxing juhatuse liige;
Julia Iost – Ujumisklubi Aktiiv juhatuse liige;
Aleksandr Hvorõhh - Kergejõustikuklubi Atleetika juhatuse liige;
Alexander Komshin - mittetulundusühingu SEKUNDOMER juhatuse liige.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Esimees:         
Evelyn Danilov - sotsiaalteenistuse abilinnapea;

Aseesimees:
Arne Berendsen - sotsiaalhoolekandekeskuse direktor;

Liikmed:
Elen Hõbemäe - sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö peaspetsialist;
Ljudmila Selivjorstova - sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö spetsialist;
Kirke Kübarsepp - sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö peaspetsialist;
Jelena Scharonberg  - linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Esimees:
Riina Ivanova – arenguteenistuse abilinnapea;

Aseesimees:
Anna Generalova – linnasekretär;

Sekretär:
Aleksandra Ross – infotöötluse spetsialist;

Komisjoni liikmed:
Rita Burenkova – linnaarhitekt;
Enno Kaare – peamaakorraldaja;
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;
Aljona Kazakova – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas.

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjon

Kohtla-Järve linnavalitsuse linnavarakomisjoni põhimäärus

Esimees:
Oleg Kornõljev - linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas;

Aseesimees:
Ülle Lepassaar - linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;    

Liikmed:
Jelena Scharonberg - linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas;
Kristi Nõmm - linnamajanduse finantseerimise vanemraamatupidaja;          
Tatjana Orlova - hangete peaspetsialist;
Larissa Koivistonen - tehnilise dokumentatsiooni vanemspetsialist;
Svetlana Belokopõtova - linnamajanduse peaspetsialist.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse planeerimis- ja ehituskomisjon

Komisjoni esimees:
Riina Ivanova – arenguteenistuse abilinnapea;

Aseesimees:
Rita Burenkova – linnaarhitekt;

Komisjoni liikmed:
Vitali Borodin – majandusteenistuse abilinnapea;
Enno Kaare – peamaakorraldaja;
Tatjana Pedius – vanemarhitekt;
Aleksandr Keivabu – geoinfosüsteemide vanemspetsialist;
Andres Pedius – ehitusjärelevalve vanemspetsialist;
Kersti Juuse – keskkonna vanemspetsialist;
Andres Suuban – projektidokumentatsiooni vanemspetsialist.