10.03.21

Kohtla-Järve korteriühistutel on võimalik taotleda mitmesugust  toetust!

Kohtla-Järve  korteriühistute esindajad saavad linnalt taodelda:

  1. koolitustoetust;
  2. elektripaigaldiste, korstnate ja gaasipaigaldiste auditi teostamise toetust;
  3. elektripaigaldiste, küttesüsteemi ja ventilatsiooni korrashoiu toetust;
  4. haljastuse korrastamise ja turvasüsteemide paigaldamise toetust;
  5. hoovi heakorrastamise ning fassaadi ja katuse renoveerimise toetust.

Korteriühistutele toetuse andmist reguleerib Kohtla-Järve Linnavolikogu 10. juuni 2019 määrus nr 32 „Korteriühistutele toetuste andmise kord". Toetus on mõeldud  Kohtla-Järve linna territooriumil tegutsevatele  korteriühistutele. 

Korteriühistule toetuse taotlemine