AS RTG PROJEKTBÜROO projektijuhi isikus Sander Sauk esitas 8. novembril 2021. a...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. septembri 2021.a korraldusega nr 529 on kehtestatud Ahtme...

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Ahtme mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. septembri 2021.a korraldusega nr 529 on kehtestatud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021.a korraldusega nr 424 on vastu võetud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme l.o Maleva tn 4 kinnistu ja Altserva tn 6 osa kinnistu detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021.a korraldusega nr 424 on vastu võetud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. juuli 2021.a korraldusega nr 441 on vastu võetud Ahtme...

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. juuli 2021.a korraldusega nr 441 on vastu võetud Ahtme...

Osaühing SEGURANTA juhatuse liige Sergei Jekimov (edaspidi taotleja) kinnistu omaniku Unitrade...
Ahtme linnaosas Tammiku põik 5a tootmiskrundil asuv endise vagonettide remondihoone nr 25...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1. juuni 2021.a korraldusega nr 308 on vastu võetud Ahtme...

“Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 1. juuni 2021.a korraldusega nr 308 on vastu võetud Ahtme...

Ahtme linnaosas Puru tee 100 kinnistul (katastritunnus 32201:001:0053, 100% ärimaa) kehtib...