Projektiga on ette nähtud Tallinn-Narva mnt ristmikust riigitee ning edasi Oru linnaosas...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab riigitee 13138 Lagedi-Oru km 0,000-1,640 projektist

Projektiga on ette nähtud Tallinn-Narva mnt ristmikust riigitee ning edasi Oru linnaosas...

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas Jaaniku tn 24 innistu ja lähiala detailplaneeringu...
" Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020.a otsusega nr 99 võeti vastu Ahtme linnaosas...
Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas Järveküla tee 69 kinnistu ja Kalevi tn 3 kinnistu osa...
Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. augusti 2021.a otsusega nr 107 algatati Järve linnaosas...
Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas Järveküla tee 69 kinnistu ja Kalevi tn 3 kinnistu osa ...
Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. augusti 2021.a otsusega nr 107 on algatatud Järve linnaosas...
Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest: Kohtla-Järve...

Sompa linnaosas Ülase tänava kergliiklustee rajamise maa-ala detailplaneeringu algatamine

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest: Kohtla-Järve...

Projektijuht Juri Kurganov esitas ehitisregistris 2. septembril 2022. a...
Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 algatati Järve linnaosas Järveküla...

Kohtla-Järve Linnavalitsus informeerib, detailplaneeringu Järveküla tee 35 ja lähiala algatamisest

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 algatati Järve linnaosas Järveküla...