27.07.23

Linna aukodanikud


 

Aukodanik 2022

Heino Türkson, sündinud 15. veebruaril 1934. a, elukutselt füüsika õpetaja. Aastatel 1992-2000 oli Heino Türkson Virumaa Kõrgkooli rektor. Aukodaniku tiitli pälvis ta pikaajalise pedagoogilise töö eest matemaatika- ja füüsikaõpetajana. Tema juhtimise ja õpetamise all koolitati aastatel 1992-1999 ligi 161 reaalainete õpetajat, 175 eesti keele õpetajat  ja 250 tehnika valdkonna tudengit, kellest paljud matemaatika, füüsika, informaatika ja eesti keele õpetajad töötavad ja jagavad oma erialaseid teadmisi kooliõpilastele just Ida-Virumaal. Loe rohkem

 
 

Aukodanik 2018

Valeri Korb, sündinud 03. juulil 1954. a, Riigikogu liige. Pälvis aukodaniku tiitli pikaajalise, kohusetundliku ja tänuväärse tegevuse eest Kohtla-Järve linna hüvanguks.

 

Aukodanik 2015

Vladimir Šapiro, sündinud 10. augustil 1930. a, elukutselt röntgenoloog-radioloog. Pälvis aukodaniku tiitli suure panuse ja pikaajalise töö eest Kohtla-Järve linna tervishoiu taseme tõstmisel ning Kohtla-Järve Haigla radioloogia osakonna arendamisel.

 

Aukodanik 2014

Olga Pivovarova, sündinud 22. detsembril 1922. a, elukutselt õpetaja. Pälvis aukodaniku tiitli suure panuse ja töö eest Kohtla-Järve linna haridussüsteemi arendamisel.

 

Aukodanik 2014

Valentina Troon, sündinud 15. jaanuaril 1941. a, elukutselt tantsuõpetaja. Pälvis aukodaniku tiitli suure panuse ja töö eest Kohtla-Järve linna kultuurielu arendamisel.

 

Aukodanik 2013

Urve Kilk, sündinud 5. detsembril 1937. a, elukutselt eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Pälvis aukodaniku tiitli pikaajaliste teenete eest eesti rahvakultuuri ning rahvatantsu hoidmisel ja edendamisel.

 

Aukodanik 2012

Aleksei Nikolajev, sündinud 5. jaanuaril 1947. a, elukutselt insener–elektrik. Pälvis aukodaniku tiitli pikaajalise viljaka töö eest Kohtla-Järve linna keemiatööstuse ja majanduse arendamisel.

 

Aukodanik 2010

Vaike Valdmann, sündinud 10. augustil 1931. a, elukutselt eesti keele õpetaja. Pälvis aukodaniku tiitli pikaajalise viljaka pedagoogilise töö eest vene keelt emakeelena kõnelevatele õpilastele eesti keele õpetamise ja nende eesti ühiskonda lõimumise protsesside rakendamise eest.

 

Aukodanik 2009

Ilmar Taluste, sündinud 08. jaanuaril 1939. a, elukutselt kehalise kasvatuse õpetaja. Pälvis aukodaniku tiitli panuse eest Kohtla-Järve linna spordielu arengusse.

 

Aukodanik 2008

Taimi Innos, sündinud 06. septembril 1934. a, elukutselt pedagoog. Pälvis aukodaniku tiitli panuse eest Kohtla-Järve linna hariduse, kultuuri ja spordielu arengusse.

 

Aukodanik 2007

Ülo Tambet, sündinud 13.jaanuaril 1932.a, elukutselt mäeinsener. Pälvis aukodaniku tiitli väljapaistvate teenete eest põlevkivitööstuse arendamisel ja tema panuse eest Kohtla-Järve linna ülesehitamisel.

 

Aukodanik 2006

Georgi Kamõnin, sündinud 27.aprillil 1930.a, elukutselt arst. Pälvis aukodaniku tiitli suure panuse eest Kohtla-Järve linna tervishoiu arengusse.

 

Aukodanik 2006

Eike Rõõmus, sündinud 05.märtsil 1931.a, rahvatantsujuht. Pälvis aukodaniku tiitli suure panuse eest eesti rahvakultuuri säilitamisel ja edasiarendamisel.

 

Aukodanik 2006

Valentina Trofimova (Iguumenja Varvara), sündinud 17.augustil 1930.a, Pühtitsa Jumalaema Uinumise Stavropigiaalse Naiskloostri iguumenja Varvara. Pälvis aukodaniku tiitli kõlbelis-hingelise toetuse osutamise eest linna elanikele.

 

Aukodanik 2005

Ivar Rooks, sündinud 08.veebruaril 1933.a, AS Nitrofert tehnikaosakonna insener. Pälvis aukodaniku tiitli suure panuse eest põlevkivitöötlemise tehnoloogia ja tehnika arendusse.

 

Aukodanik 2005

Roman Šeremeta, sündinud 29.juunil 1936.a, AS „Vudink" direktor. Pälvis aukodaniku tiitli suure panuse eest Kohtla-Järve linna arengusse aastatel 1980 kuni 1985, mil ta oli Kohtla-Järve linna Täitevkomitee esimees.