Mänguväljakud


Mänguväljakud toetavad  laste arengut ja tervist.

Seadmete ja väljaku üleüldise korrasoleku ning hooldamise eest vastutab mänguväljaku omanik, kes peab tagama, et mänguväljaku territoorium on hooldatud, seal vedelev prügi, klaasikillud jms on ära korjatud ja pandud selleks ettenähtud kohta.

Kuid ohutuse tagamisel omab esmatähtsat rolli siiski lapsevanema teadlik tegutsemine ja tähelepanelikkus.

Lapsega mänguväljakule minnes peab iga lapsevanem veenduma, et mänguväljak on lapsele mängimiseks ohutu.

Omanik peab tagama, et atraktsioonid on terved ja komplektsed ning pinnase külge korralikult kinnitatud.

Soovitav on lapsevanemal atraktsioonid ise läbi proovida  neid katsudes ja liigutades. Logisevate kinnitustega, purunenud või roostes atraktsioone ei tohi kasutada.

Atraktsioonide alune pinnas peab olema sobiv ja piisav, et kukkumisel lööki summutada. Asfaldi ja betooni kasutamine on lubatud üksnes võimalikust kukkumistsoonist väljapool. Iga atraktsiooni ümbruses peab olema piisavalt vaba ruumi, et kukkumisteele ei jääks ette midagi, mis võimalikke vigastusi raskendada võivad.

Kõik atraktsioonid ei sobi igas vanuses lapsele. Kõrged liumäed, osavust ja kindlat tasakaalu hoidmist eeldavad takistusrajad jms ei sobi kõigile.

Lapsevanem peab ise hindama ja otsustama, mis on tema lapsele sobiv ja eakohane.

Kindlasti ei tohi väikelapsi jätta mänguväljakule järelevalveta ning mänguväljakul üksi mängimas käivale lapsele tuleb põhjalikult rääkida võimalikest ohtudest ja nende vältimisest.

Mänguväljaku purunenud atraktsioone ei tohi hakata ise parandama, vaid puudustest tuleb informeerida omanikku.

Mänguväljakul peab olema infotahvel omaniku andmetega.

Lõuna mänguväljak - Sinivoore 7a

        

 

Põhja mänguväljak - Põhja allee 24b

        

 

Maleva mänguväljak - Maleva 33a