Majanduslike huvide deklaratsioon

www.korruptsioon.ee

 

Majanduslike huvide deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 5 alusel deklaratsiooni hoidjale– Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt deklaratsioonihoidjaks määratud komisjonile, kes avalikustab need § 15 lõigete 3 ja 4 alusel. Deklaratsioonide andmed avaldatakse vastavalt korruptsioonivastase seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi.

I Üldandmed

1. Ees- ja perekonnanimi
2. Isikukood [Ei kuulu avaldamisele]
3. Ametikoht
4. Asutus (tööandja)
5. Ametipalga aste ja ametipalk

II Andmed vara kohta

6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitised, ühis- ja kaasomandiks oleva vara puhul näidatakse ametiisiku osa selles) otstarve, asukoha maakond, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number [Aadressi märkimata].
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik, kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).

III Andmed varaliste kohustuste kohta

10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).

IV Andmed nuude tulude kohta

12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
13. kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid;
14. töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on tegemist) [Tulu suurust näitamata].

Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu koht 

[Ei kuulu avaldamisele].

VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta

[Ei kuulu avaldamisele]
Deklaratsiooni täitmise kuupäev
Väljavõtte kinnitusmärge