Noorsoo- ja spordikomisjon


Anton Dijev - esimees
Sergei Lopin – aseesimees
Zaur Abbassov
Kristiine Agu
Ilja Telnov
Ilona Maharramova
Valdor Ernits 
Boriss Klubov

Protokollid - Valige - Protokoll -> Noorsoo- ja spordikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2017-2019. a

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek toimub 26. septembril k.a kell 13.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.


Päevakord:

1. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.

2. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni tööst.
Ettekandja: noorsoo- ja spordikomisjoni esimees Anton Dijev.