Noorsoo- ja spordikomisjon


Anton Dijev - esimees
Sergei Lopin – aseesimees
Zaur Abbassov
Kristiine Agu
Ilja Telnov
Ilona Maharramova
Valdor Ernits 
Boriss Klubov

Protokollid - Valige - Protokoll -> Noorsoo- ja spordikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
Aruanded 2017-2019. a

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek toimub 26. märtsil k.a kell 14.00 elektroonilises vormis.

Päevakord:

1. Nõudest loobumine.
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova.
2. Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Kalevi tn 39 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine
Ettekandja: abilinnapea Vitali Borodin.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. detsembri 2017. a määruse nr 4 „Kohtla-Järve Linnavolikogu
esimehe ning Kohtla-Järve Linnavalitsuse liikmete tasu määramine" muutmine.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. jaanuari 2014. a määruse nr 13 „Linnavolikogu tööst osavõtu eest
makstav tasu ja selle maksmise kord" muutmine.
5. Muud küsimised.