Kohtla-Järve ohtlike jäätmete kogumispunktid


Kohtla-Järve linna Järve ja Ahtme linnaosadesse on rajatud ohtlike jäätmete ja probleemtoodete kogumispunktid selleks, et Kohtla-Järve linnaelanikel oleks võimalus kodumajapidamises tekkinud ohtlikest jäätmetest ja probleemtoodetest TASUTA vabaneda, vältimaks ohtlike jäätmete sattumist prügilasse või ümbritsevasse keskkonda. Asutused ja ettevõtted peavad ise korraldama oma ohtlike jäätmete kogumise, ajutise ladustamise ja üleandmise litsentsi omavatele ohtlike jäätmete käitlejatele.

Ahtme linnaosa kogumispunkt

Ahtme linnaosa jäätmejaamas võetakse vastu tasuta järgnevaid jäätmeliike:

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmeid:

 • vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, õlised kaltsud;
 • ohtlike ainetega saastunud pakendid;
 • vanad akud, patareid;
 • päevavalguslambid;
 • elavhõbedajäätmed;
 • värvi- ja lakijäätmed;
 • aegunud ravimid;
 • kemikaaljäätmed (taimekaitsevahendid, olmekemikaalid).

Kodumajapidamises tekkinud probleemtooteid:

 • sõiduautode rehvid (6 tk tooja kohta);
 • külmkapid, sügavkülmikud;
 • telerid, raadiod, arvutid ja jt elektroonikaseadmed.

NB! Tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema kompaktsed!

KOGUMISPUNKTI VÄRAVA TAHA JÄÄTMETE JÄTMINE KEELATUD!

Järve linnaosa jäätmejaam

Järve linnaosa jäätmejaamas võetakse vastu tasuta järgnevaid jäätmeliike:

Kodumajapidamises tekkinud ohtlike jäätmeid:

 • vanaõli, õlifiltrid, õlinõud, õlised kaltsud;
 • ohtlike ainetega saastunud pakendid;
 • vanad akud, patareid;
 • päevavalguslambid;
 • elavhõbedajäätmed;
 • värvi- ja lakijäätmed;
 • aegunud ravimid;
 • kemikaaljäätmed (taimekaitsevahendid, olmekemikaalid);
 • eterniit (kui 20 tahvlit tooja kohta).

Kodumajapidamises tekkinud probleemtooteid:

 • sõiduautode rehvid (6 tk tooja kohta);
 • külmkapid, sügavkülmikud;
 • telerid, raadiod, arvutid ja jt elektroonikaseadmed.

NB! Tagastatavad elektroonikaseadmed peavad olema kompaktsed!

Lisaks võetakse vastu alljärgnevaid kodumajapidamises tekkinud jäätmeid:

 • paber ja kartong;
 • plast;
 • metall;
 • klaas (toidunõud, purgid, pudelid jne)
 • pakendid (paber- ja kartongpakend, plastpakend, metallpakend, klaaspakend, tekstiilpakend, puitpakend)
 • lehtklaas (kuni 60 kg tooja kohta)

JÄÄTMEJAAMA VÄRAVA TAHA JÄÄTMETE JÄTMINE KEELATUD!

Ohtlike jäätmete kogumispunktid


Ahtme linnaosa
Altserva T1 (Olerexi tankla vahetusläheduses)
Vastuvõtuaeg:
T., K., N., R. - 15.00-19.00
L., P. - 12.00-18.00
Esmaspäeviti ja riiklike pühade ajal suletud.
Kogumispunkti asukoht kaardilt

OÜ Ekovir 

E-R - 08:00-17:00 (12:00-13:00 lõuna)
tel. 336 6726;


Järve linnaosa
Toila vald, Järve küla, Jäätme maaüksus
Tegemist on Toila valla ja Kohtla-Järve linna ühise kogumispunktiga
Vastuvõtuaeg:
E - 10:00-15.00;
T, N, R - 13.00-18.00;
L - 10.00-14.00
Kolmapäev, pühapäev ja riiklike pühade ajal suletud.
Kogumispunkti asukoht kaardilt