Kohtla-Järve linn pakub enda elanikele toetusmeetme „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus" raames tasuta psühholoogilist nõustamisteenust. Psühholoogid osutavad teenust vastavalt isiku...

Projekt „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus“

Kohtla-Järve linn pakub enda elanikele toetusmeetme „Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus" raames tasuta psühholoogilist nõustamisteenust. Psühholoogid osutavad teenust vastavalt isiku...

Vabatahtlik seltsiline Kohtla-Järve Linnavalitsus sõlmis MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant koostöölepingu "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis". ...

Projekt „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis"

Vabatahtlik seltsiline Kohtla-Järve Linnavalitsus sõlmis MTÜ-ga Eesti Külaliikumine Kodukant koostöölepingu "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis". ...

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad...

Projekt 2014-2020.2.02.21-0348 „Koduhooldusteenuse arendamine Kohtla-Järve linnas“

Meetme "Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" tegevuse "Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele tööle saamist toetavad...

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti eesmärk on katsetada...

Pilootprojekt „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses“

Kohtla-Järve Linnavalitsus osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga pilootprojektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti eesmärk on katsetada...

Alates 01.03.2021 jätkavad Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Sotsiaalministeerium projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine". Aastatel 2018-2020 viidi läbi piloteerimise...

Pilootprojekt „Noortegarantii tugisüsteem“

Alates 01.03.2021 jätkavad Kohtla-Järve Linnavalitsus ja Sotsiaalministeerium projekti „Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine". Aastatel 2018-2020 viidi läbi piloteerimise...