29.04.23

„Räägi kaasa"


2022. aasta augusti alguses viis Linnavalitsus kõigis Kohtla-Järve linnaosades läbi ürituste sarja "Räägi kaasa", millesse olid kaasatud linnaosade elanikud. Meie jaoks oli oluline ära kuulata linlaste ettepanekud linna arengukava koostamiseks. Usume, et meie elanike osalusel koostatud arengukava vastab kõige paremini linlaste ootustele ja vajadustele.

Kõik kõlanud ja saadetud ideed koondati ühte tabelisse ning liideti linnavalitsuse tegevusvaldkondade kaupa.
Jooksvate küsimuste lahendamisega seotud ettepanekud saadeti vastutavatele spetsialistidele ja võeti koheselt ka töösse.
Osa ettepanekuid ei kuulunud linnavalitsuse pädevusse, kuid suurem osa ideedest ja ettepanekutest võetakse arengukava koostamisel arvesse.

Linnaelanike poolt kõlanud ideede ja ettepanekutega saab tutvuda SIIN.

9.08.23

Kontakt


Arenguteenistuse arendusnõunik
Anton Makarjev
5482 0512
anton.makarjev[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
каб 610


Hariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Nadežda Pahka
529 5025
nadezda.pahka[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
каб 113