Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Tööplaanid 2018

Aruanne 2019

Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 15. juunil k.a kell 14:00 elektroonilises vormis Zoom rakenduses.
 
Päevakord: 
 
1. Kohtla-Järve linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
Kaasettekandja: Juri Nedaškovski, Audest Audiitorteenuste OÜ.
2. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
3. Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „ Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord" muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Niina Aleksejeva.
4. Kohtla-Järve Linnavolikogu järgmise kooseisu liikmete arvu määramine, 2021. aasta valimisteks valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine.
Ettekandja: linnavolikogu kantselei juhataja Maria Timofejeva.
5. Aruanne Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni tööst.