Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 11. detsembril k.a kell 15.00 linnavalitsuse hoones kab 215.


Päevakord:

1. Liiklemise ohutus koolide, lasteaedade, sotsiaalasutuste ning vanurite hooldekodu ümbruses.
     Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.
2. Kohtla-Järve linna 2020. aasta eelarve.
    Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
3. Teised volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu.