Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Tööplaanid 2018

Aruanne 2019

Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu alatiste komisjonide ühine koosolek toimub 18. juunil 2020. a kell 13.00 Zoom keskkonnas.

 
Päevakord:
 
1. Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2021-2024 läbivaatamine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.