Revisjonikomisjon                             revisjonikomisjon@kjlv.ee

Vastutusvaldkonnad: kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 48 lõigetes 3 ja 4 määratud ülesanded.

Komisjoni koosseis:

  1. Jevgeni Saltõkov – esimees
  2. Jaanek Pahka – aseesimees
  3. Raissa Baženova
 

 

Protokollid

 

Töökava 2024-2025 

Töökava 2023-2024

Töökava 2022

Töökava 2021

Aruanne 2024

Aruanne 2023

Aruanne 2022

 

Revisjonikomisjoni koosolek 13.06.2024

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 13. juunil 2024 kell 14:00 volikogu istungite väikeses saalis.
 
Päevakord:
 
1. Kohtla-Järve linna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande läbivaatamine
Ettekandja: Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantsteenistuse juht Aivar Kamal
Kaasettekandja: Audest Audiitorteenuste OÜ vandeaudiitor Tatjana Mindzatova
 
2. Revisjonikomisjoni aruande Kohtla-Järve linna 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta, koostamine ja selle kinnitamine
Ettekandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Jevgeni Saltõkov
 
3. Kohtla-Järve volikogu revisjonikomisjoni tegevusaruande koostamine ja selle kinnitamine
Ettekandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Jevgeni Saltõkov
 
4. Revisjonikomisjoni uue töökava koostamine ja kinnitamine (aug. 2024 - okt. 2025)
Ettekandja: Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimees Jevgeni Saltõkov
 
5. Volikogu istungile minevad eelnõud
 
6. Muud küsimused