Sotsiaalkomisjon


Arne Berendsen - esimees
Merike Peri - aseesimees
Jelena Mutonen
Svetlana Muhhametzjanova
Irina Putkonen
Jevgenia Dvornik
Natalja Alliksaar 

Protokollid - Valige - Protokoll -> Sotsiaalkomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021
Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
2019. august kuni september 2020.a
Aruanded 2018

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad

Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni koosolek toimub 16. juunil k.a kell 15.00 elektroonses keskkonnas Zoom.
 
Päevakord:
 
1.Kohtla-Järve linna 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
Ettekandja: Viive Keskküla finantsteenistuse abilinnapea. 
 
2.Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2022-2025 vastuvõtmine 25.05.2021.
Ettekandja: Viive Keskküla finantsteenistuse abilinnapea. 
 
3.Kohtla-Järve linna 2021. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: Viive Keskküla finantsteenistuse abilinnapea. 
 
4.Kohtla-Järve linna sotsiaalvaldkonna strateegia aastateks 2021-2026  muudatusettepanekute läbivaatamine ja arvamuse andmine.
Ettekandja: Niina Aleksejeva sotsiaalteenistuse abilinnapea, komisjoni esimees Arne Berendsen.
 
5.Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. septembri 2014. a määruse nr 41 „ Kohtla-Järve linna koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu määr ning maksmise ja kasutamise kord" muutmine.
Ettekandja: Niina Aleksejeva sotsiaalteenistuse abilinnapea.