Alates 2021. a oktoobrist on mitmes maailma piirkonnas teatatud enneolematust arvust haiguspuhangutest, mis avaldavad laastavat mõju loomade tervisele ja heaolule ning seavad ohtu...

Koostöö lindude gripi ennetamisel

Alates 2021. a oktoobrist on mitmes maailma piirkonnas teatatud enneolematust arvust haiguspuhangutest, mis avaldavad laastavat mõju loomade tervisele ja heaolule ning seavad ohtu...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et AS VNK (registrikood:  10718773 )...

Keskkonnaloa eelnõu avalikustamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et AS VNK (registrikood:  10718773 )...

Keskkonnaamet (edaspidi loa andja) teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (registrikood 10057662, aadress Marja tn 4d, Kristiine linnaosa, Tallinn 10617 Harju...

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse keskkonnaloa muutmise taotlus

Keskkonnaamet (edaspidi loa andja) teatab, et on võtnud menetlusse OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus (registrikood 10057662, aadress Marja tn 4d, Kristiine linnaosa, Tallinn 10617 Harju...

Keskkonnaamet teatab, et AS VNK (registrikood:  10718773 ) (aadress Keemia vkt 1c, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) 07.12.2022 esitatud keskkonnakompleksloa nr...

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et AS VNK (registrikood:  10718773 ) (aadress Keemia vkt 1c, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) 07.12.2022 esitatud keskkonnakompleksloa nr...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et VKG SOOJUS AS (registrikood:  10160791 )...

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et VKG SOOJUS AS (registrikood:  10160791 )...