Keskkonnaamet teatab, et AS VNK (registrikood:  10718773 ) (aadress Keemia vkt 1c, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) 07.12.2022 esitatud keskkonnakompleksloa nr...

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et AS VNK (registrikood:  10718773 ) (aadress Keemia vkt 1c, Järve linnaosa, Kohtla-Järve linn, Ida-Viru maakond) 07.12.2022 esitatud keskkonnakompleksloa nr...

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et VKG SOOJUS AS (registrikood:  10160791 )...

Keskkonnaloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet avaldab teadaande  keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) § 47 lõike 2  alusel. Keskkonnaamet teatab, et VKG SOOJUS AS (registrikood:  10160791 )...

Kohtla-Järve linna supluskoha veeanalüüsi tulemustega on võimalik kõigil huvilistel tutvuda Terviseameti veebilehel: https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV

Kohtla-Järve linna supluskoha suplusvee kvaliteedist 2022. aastal

Kohtla-Järve linna supluskoha veeanalüüsi tulemustega on võimalik kõigil huvilistel tutvuda Terviseameti veebilehel: https://vtiav.sm.ee/index.php/?active_tab_id=SV

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla-Järve linna jäätmekava  eelnõu aastateks 2023-2027 on avalikul väljapanekul 14.09.2022. a -28.09.2022. a. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda...

Kohtla-Järve linna jäätmekava eelnõu aastateks 2023-2027

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab, et Kohtla-Järve linna jäätmekava  eelnõu aastateks 2023-2027 on avalikul väljapanekul 14.09.2022. a -28.09.2022. a. Jäätmekava eelnõuga saab tutvuda...

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing PORTLIF GRUPP (registrikood:  10856512 ) (aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Tehase tn 9) 26.05.2022 esitatud...

Kompleksloa menetluse algatamise teade

Keskkonnaamet teatab, et Osaühing PORTLIF GRUPP (registrikood:  10856512 ) (aadress Ida-Viru maakond, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, Tehase tn 9) 26.05.2022 esitatud...