29.06.23

Eluruumi üürikulude hüvitamine Ukraina sõjapõgenikele


Ajutise kaitse saanud Ukraina põgenikud saavad taotleda ühekordset hüvitist eluruumi üürimisega kaasnevate kulude katmiseks.

Hüvitist saab taotleda Ukraina sõjapõgenik, kes on saanud ajutise kaitse ja registreerinud oma elukoha Kohtla-Järve linnas. Üürihüvitise taotlemisel tuleb esitada andmed üüritava eluruumi ja kõigi seda kasutavate leibkonnaliikmete kohta.

Hüvitisest võib katta eluruumi üürilepingu sõlmimisega ja kasutuselevõtmisega seotud ühekordseid kulusid, nt vahendustasu (maakleritasu), tagatisraha või ettemaks.

Lähtudes välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadusest (VRKS § 731 lg 1) kompenseeritakse eluruumi kasutamiseks sõlmitava üürilepingu sõlmimise kulu ühekordselt ühe perekonna kohta kuni kuue toimetulekupiiri määra ulatuses. Alates 1. juunist 2022 on toimetulekupiir 200 eurot ja eluruumi üürihüvitise suurus seega maksimaalselt 1200 eurot. See piirmäär sisaldab ka 50 eurot kohaliku omavalitsuse halduskulude katteks.

Hüvitise täpne suurus sõltub  igal konkreetsel juhul leibkonna tegelikest kuludest. Hüvitise taotlemisel tuleb kulude tõendamiseks esitada üürileping ja kuludokumendid.

NB! Hüvitist makstakse üks kord.
Perekonnale, kellele on hüvitis juba määratud, teistkordselt hüvitist ei määrata. Seda ka juhul, kui perekond või mõni pereliige vahetab elukohta ning pöördub abi saamiseks teise omavalitsusse.

Hüvitise taotlemine


Taotluse esitajaks saab olla ainult ajutise kaitse staatuses sõjapõgenik.

Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus omavalitsusele, kuhu ajutise kaitse saanud sõjapõgenik on registreeritud. Koos taotlusega esitatakse ka eluruumi üürilepingu koopia ja kuludokumendid.

Kohtla-Järve linnas saab üürihüvitise taotlust koos lisadokumentidega esitada kohapeal aadressil Keskallee 17 ja Estonia pst. 38, Kohtla-Järve. Vastuvõtuajad E-N 8.30-12.00 ja 13.00-16.30.

Digitaalselt allkirjasatud avalduse (pdf/doc) koos dokumentidega saab esitada e-posti aadressil linnavalitsus@kjlv.ee.

Toetustega tegelevad sotsiaaltöö spetsialistid:

Lilia Falovskaja   Keskallee 17 kab. 5  tel. 5886 7482 lilia.falovskaja@kjlv.ee
Ljudmila Stalina Keskallee 17 kab 5  tel. 5561 9526 ljudmila.stalina@kjlv.ee
Ljudmila Selivjorstova Keskallee 17 kab 7 tel. 5388 2712 ludmilla.selivjorstova@kjlv.ee
Olga Vorobjova Estonia pst. 38 tel. 332 2101 olga.vorobjova@kjlv.ee
Natalja Gainulina Estonia pst. 38 tel. 5336 6472 natalja.gainulina@kjlv.ee

 

Lisainfo ja viited

Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus
Info Sotsiaalkindlustusameti veebilehel 
Kriis.ee veebilehel