Lastekaitse peaspetsialistina näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel...

Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub tööd sotsiaalteenistuse LASTEKAITSE PEASPETSIALISTILE

Lastekaitse peaspetsialistina näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel...

Ametikoha eesmärgiks on Kohtla-Järve Sotsiaalhooldekandekeskuse juhtimine vastavalt asutuse...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi SOTSIAALHOOLDEKANDEKESKUSE DIREKTORI ametikoha täitmiseks

Ametikoha eesmärgiks on Kohtla-Järve Sotsiaalhooldekandekeskuse juhtimine vastavalt asutuse...

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi KOHTLA-JÄRVE TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUMI DIREKTORI ametikoha täitmiseks

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja...

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja...

Kohtla-Järve Linnavalitsus kuulutab välja konkursi KOHTLA-JÄRVE MALEVA PÕHIKOOLI DIREKTORI ametikoha täitmiseks

Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja...

kelle peamiseks ülesandeks on  eestkostetöö korraldamine piiratud teovõimega...

Kohtla-Järve Linnavalitsus PAKUB TÖÖD KONKURSI RAAMES sotsiaaltöö peaspetsialistile

kelle peamiseks ülesandeks on  eestkostetöö korraldamine piiratud teovõimega...

Kontakt


Personalijuht
Maie Kiik
5302 5444
maie.kiik[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 117


Personali vanemspetsialist
Julia Kõiv
5885 4000
julia.koiv[a]kjlv.ee
Kokkuleppel
kab 114