Välisõhk


Välisõhk on üks keskkonna elutähtsatest komponentidest. Elame suurema osa oma elust välisõhku hingates. Välisõhust oleneb ka see, missugust õhku me hingame kodus. Tube saab ju tuulutada ainult värske ja puhta välisõhuga. Veelgi laiemas plaanis oleneb välisõhust, õigemini saasteainetest, mida õhk sisaldab, elu eksistents.

Meid ümbritseva õhu kaitseks on atmosfääriõhu kaitse seadus, mis on aluseks määruste ja teiste õigusaktide koostamisel. Atmosfääriõhu kaitse seaduse eesmärk on tagada õhu kvaliteedi säilitamine ja parandamine. Seadus reguleerib tegevusi, millega võib kaasneda välisõhu mõjutamine.

Seirejaamad

Välisõhu kvaliteedi mõõtmis- ja modelleerimistulemused reaalajas on avalikustatud Eesti Keskkonnauuringute Keskuse veebilehel: http://airviro.klab.ee/

Kohtla-Järve linnas asuvate seirejaamade  mõõtmis- ja modelleerimistulemuste nägemiseks tuleb valida seirejaamade loetelust: Kohtla-Järve või VKG.

Välisõhu uuringud

Keskkonnaministeeriumi veebilehelt  leiab igaüks välisõhu valdkonnaga seotud uuringud ja aruanded.