Välisõhk


Välisõhk on üks keskkonna elutähtsatest komponentidest. Elame suurema osa oma elust välisõhku hingates. Välisõhust oleneb ka see, missugust õhku me hingame kodus. Tube saab ju tuulutada ainult värske ja puhta välisõhuga. Veelgi laiemas plaanis oleneb välisõhust, õigemini saasteainetest, mida õhk sisaldab, elu eksistents.

Meid ümbritseva õhu kaitseks on atmosfääriõhu kaitse seadus, mis on aluseks määruste ja teiste õigusaktide koostamisel. Atmosfääriõhu kaitse seaduse eesmärk on tagada õhu kvaliteedi säilitamine ja parandamine. Seadus reguleerib tegevusi, millega võib kaasneda välisõhu mõjutamine.

Seirejaamad

Kohtla-Järve linnas asuvates   seirejaamades seiratavate õhuanalüüside tulemustega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda järgnevatel aadressidel:
http://airviro.klab.ee/
http://seirejaam.vkg.ee/

Välisõhu uuring

Keskkonnainspektsiooni  tellimisel teostas Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ Kohtla-Järve linna Järve linnaosa piirkonnas uuringu "Välisõhu kvaliteedi, lõhnahäiringu ning saasteainete heitkoguste hindamine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosa piirkonnas", ajavahemikul 01.07.2015. a - 31.07.2016. a, millega on kõigil huvilistel võimalik tutvuda järgneval lingil: https://www.kki.ee/sites/default/files/kj_2016_loplik.pdf.