Võlanõustamise taotlemine

Kirjeldus:

 

Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgade tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Õigusteenusele on isikul, kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Kes maksab?

Võlanõustamisteenus on isikule tasuta teenus.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab?

MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus, Sompa 5a, 41533 Jõhvi, info tel: 336 4777; 5656 1742, vlpkeskus@hot.ee

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 19, Kohtla-Järve:

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 5309 7737

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab. 302 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju.  Vastuvõtuajad: kokkuleppel.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument.

Blankett:

Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks DOC  PDF