Võtame tööle direktori, kelle tööülesanneteks on tagada õppe- ja kasvatustegevuse korraldus ja...
Kelle ametikoha eesmärgiks on : Sotsiaalhoolekande korraldamine ja selle valdkonna...
Kelle ametikoha eesmärgiks on : Kohtla-Järve linna territooriumil elavate laste,...
kelle peamiseks ülesandeks on  linnavalitsuse ja linnavolikogu finantsalaste õigusaktide...

Контакт


Руководитель по персоналу
Майе Киик
337 8598
maie.kiik[a]kjlv.ee
Предварительная договорённость
kaб 117


Старший специалист по персоналу
Нина Гулова
337 8527
niina.gulova[a]kjlv.ee
Предварительная договорённость
kaб 309