Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

 Hanketeade 151 Avariilised raietööd Ahtme ja Järve linnaosas 2021.a, koos lisadokumentidega

151. Hanketeade 17.06.2021. a Avariilised raietööd Ahtme ja Järve linnaosas 2021. a

 Hanketeade 151 Avariilised raietööd Ahtme ja Järve linnaosas 2021.a, koos lisadokumentidega

Hanketeade Tehniline kirjeldus ja lisad
Kändude freesimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve ja Ahtme linnaosas tehnilise kirjelduse lisades 1 ja 2 kirjeldatud asukohtades ja mahtudes kändude ja nende kõikide...

148. Hanketeade 11. 06. 2020. a Kändude freesimine

Kändude freesimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve ja Ahtme linnaosas tehnilise kirjelduse lisades 1 ja 2 kirjeldatud asukohtades ja mahtudes kändude ja nende kõikide...

Purskkaevu remont Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1). Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve...

147. Hanketeade 18. 03. 2020. a. Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont

Purskkaevu remont Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1). Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve...