Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

Kändude freesimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve ja Ahtme linnaosas tehnilise kirjelduse lisades 1 ja 2 kirjeldatud asukohtades ja mahtudes kändude ja nende kõikide...

148. Hanketeade 11. 06. 2020. a Kändude freesimine

Kändude freesimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve ja Ahtme linnaosas tehnilise kirjelduse lisades 1 ja 2 kirjeldatud asukohtades ja mahtudes kändude ja nende kõikide...

Purskkaevu remont Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1). Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve...

147. Hanketeade 18. 03. 2020. a. Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont

Purskkaevu remont Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoone ees asuva purkkaevu remont vastavalt tehnilisele kirjeldusele (Lisa 1). Hankija nimi ja andmed: Kohtla-Järve...

Hanketeade 146   25.04.2019.a Mänguväljakute haljastamine ja puude istutamine Kohtla-Järve linnas. Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Põhja allee 24b...

146. Hanketeade 25.04.2019. a. Mänguväljakute haljastamine ja puude istutamine Kohtla-Järve linnas.

Hanketeade 146   25.04.2019.a Mänguväljakute haljastamine ja puude istutamine Kohtla-Järve linnas. Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Põhja allee 24b...

Lasteaia Väikemees sokli ja sillutisribade ehitamine Riigihanke esemeks on lasteaia Väikemees, aadressil Noorte 4, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, sokli ja sillutisribade ehitamine...

141. Hanketeade 13.06.2018. a Lasteaia Väikemees sokli ja sillutisribade ehitamine

Lasteaia Väikemees sokli ja sillutisribade ehitamine Riigihanke esemeks on lasteaia Väikemees, aadressil Noorte 4, Kohtla-Järve linn, Järve linnaosa, sokli ja sillutisribade ehitamine...