Hanked


Kohtla-Järve linna asutuste Riiklikus Riigihangete Registris avaldatud riigihangete hanketeadete vaatamiseks minge registri veebilehele ning sisestage „hankija" väljale vastava linna asutuse nimetus.

 

Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve  Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine vastavalt tehnilisele...

134. Hanketeade 3.04.2018. a Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine

Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine Riigihanke esemeks on Kohtla-Järve  Tammiku Põhikooli ujula katuse ümberehitamise projekteerimine vastavalt tehnilisele...

Süvamahutite paigalduse projekteerimine Riigihanke esemeks on Kohtlas-Järve linna munitsipaalasutuste territooriumitele süvakogumismahutite rajamise projekteerimine vastavalt tehnilisele...

133. Hanketeade 10.01.2018. a Süvamahutite paigalduse projekteerimine

Süvamahutite paigalduse projekteerimine Riigihanke esemeks on Kohtlas-Järve linna munitsipaalasutuste territooriumitele süvakogumismahutite rajamise projekteerimine vastavalt tehnilisele...

Piletikontrolli teostamine Kohtla-Järve avalikel linnaliinidel HANKE ESE Hanke esemeks on piletikontrolli teostamine eraõigusliku juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja või...

132 Hanketeade 12.12.2017. a Piletikontrolli teostamine Kohtla-Järve avalikel linnaliinidel

Piletikontrolli teostamine Kohtla-Järve avalikel linnaliinidel HANKE ESE Hanke esemeks on piletikontrolli teostamine eraõigusliku juriidilise isiku, füüsilisest isikust ettevõtja või...

Riigihanke esemeks on Puru tee 38  kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine vastavalt nõuetele ja tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2). Hankija nimi ja andmed:...

145. Hanketeade 11.03.2019. a Puru tee 38 kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine

Riigihanke esemeks on Puru tee 38  kinnistu ja ümbritseva ala detailplaneeringu koostamine vastavalt nõuetele ja tehnilisele kirjeldusele (Lisa 2). Hankija nimi ja andmed:...

Energiasäästu planeerimine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas   Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping  energiasäästu planeerimiseks...

144. Hanketeade 03.09.2018. a Energiasäästu planeerimine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas

Energiasäästu planeerimine Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas   Kohtla-Järve Linnavalitsus (reg kood 75001017) teatab soovist sõlmida leping  energiasäästu planeerimiseks...