19.07.21

Volikogu nimetab otsusega linnasekretäri ettepanekul ning poliitilise tasakaalustatuse põhimõtet arvestades jaoskonnakomisjoni esimehe ja jaoskonnakomisjoni liikmed hiljemalt 20. päeval enne valimispäeva.

Anna Generalova
Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees