Järelhooldusteenus

Kirjeldus:

 

Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt valitsuse sotsiaalteenistuse lastekaitsespetsialisti koostatud juhtumiplaanist, mille alusel valitsus tagab isikule eluaseme ning vajaduspõhised tugiteenused ja toetused ning mille eesmärgiks on asendushoolduselt või eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamine.

Järelhooldusteenust võib tagada isikutele, kes on:
1) kuni 21-aastane ega õpi ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis asendushooldusel või eestkostel;
2) kuni 25-aastane ja õpib ning kes kuni täisealiseks saamiseni viibis eestkostel ja pärast põhi-, kesk-, kutse- või kõrghariduse omandamist jätkas järgmisel õppeaastal õppimist kutseõppe tasemeõppes, rakenduskõrgharidusõppes, ülikooli bakalaureuse- või magistriõppes või bakalaureuse- ja magistriõppe integreeritud õppes.

Isiku juhtumiplaan vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas.

Järelhooldusteenust rahastatakse linna eelarvest ning järelhooldusel oleva isiku sissetulekutest.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 19, Kohtla-Järve

Aljona Kazakova, aljona.kazakova[a]kjlv.ee, tel 337 8514

Muu info: SotsiaalministeeriumSotsiaalkindlustusamet