30.06.21

Kaasav eelarve


Kohtla-Järve Linnavalitsus algatas esimest korda kaasava eelarve protsessi, mille raames saavad linnaelanikud esitada ideid linnakeskkonna edendamiseks. Volikogu kinnitas kaasava eelarve suuruseks 45 000 eurot. Linnavalitsus kutsub üles esitama ideid, mis oleks tarvis linnaruumis teha. Investeeringuobjekt peab asuma linna territooriumil, pakkuma avalikku huvi ja olema ühiskasutuses tasuta. IDEID SAAB ESITADA JUULI KUU JOOKSUL digitaalselt e-postile  kaasav_eelarve@kjlv.ee või tuua Kohtla-Järve linnavalitsusele paberkandjal (Keskallee 19, kabinet 413).

Esitatud ideede ettepanekus peab olema märgitud esitaja nimi, kontaktandmed /e-maili aadress/, objekti nimetus, eesmärk, olulisus, hinnanguline maksumus (võimalusel ka eelarve) ja muu info, mida oleks vaja analüüsimisel teada, eeldades et objekti on võimalik teostada 2022.a. jooksul. Palume idee esitamisel digitaalsel kujul ära täita selleks koostatud  vormi.

Täpsemat infot ideedele esitatavatest nõuetest saab määruse "Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord" 4. peatükist, millele viide asub all. NB! Alates 11.06.2011 kehtib korra uus redaktsioon.

Lisainfo telefonil 332 7808.

Finantsarenduse vanemspetsialist
Igor Berezin

Ajakava

4. peatükk Kaasava eelarve menetluse läbiviimine

Korduma kippuvad küsimused