Ametlike kohanimede määramine


Kohtla-Järvel kehtib määrus "Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord", mis on kehtestatakse kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 alusel. „Kohtla-Järve linna kohanimede määramise kord" § 5 järgi avalikustab pädev teenistuja kohanime määramise eelnõu Kohtla-Järve linna ametlikul veebilehel vähemalt 15 kalendripäeva enne kohanime määramist, kus on toodud nimeobjekti kirjeldus ja muu vajalik informatsioon ning ettepanekute esitamise tähtaeg. Sätet ei kohaldata maaüksuse nime määramisel.

Kõik Kohtla-Järve ametlikud kohanimed on kättesaadavad riiklikust kohanimeregistrist

Kontakt


Infotöötluse vanemspetsialist
Aleksandra Ross
337 8614
aleksandra.ross[a]kjlv.ee
E:13.00-16.30,
N: 9.00-11:30
kab 707