Komisjonid


Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon

Laste ja perede nõustamiskomisjoon

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjon

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni põhimäärus 

Esimees: 
Deniss Veršinin - majandusteenistuse abilinnapea;

Aseesimees:
Vitali Borodin - arenguteenistuse abilinnapea;

Liikmed: 
Jelena Toots - ehitusnõunik;
Ülle Lepassaar  - linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;
Tiit Lillemets - linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas;
Ilona Heinsalu - heakorra peaspetsialist;
Tatjana Orlova - linnavara peaspetsialist. 
 

Laste ja perede nõustamiskomisjon

Laste ja perede nõustamiskomisjoni põhimäärus

Esimees:
Irina Putkonen - Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist;

Esimehe asetäitja:
Irina Tokman - Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse peaspetsialist;         

Liikmed:                                                                    
Andreas Rääsk - Rajaleidja Keskuse sotsiaalpedagoog;
Natalja Alliksaar - Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaaltöö peaspetsialist;
Alar Kulpas  - Ida-Viru Keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabineti sotsiaaltöötaja;
Sofia Islevskaja - PPA Ida prefektuuri noorsoopolitseinik;
Svetlana Safronova  - PPA Ida prefektuuri noorsoopolitseinik;
Külli Veidemann  - Kohtla-Järve Linnavalitsuse lastekaitse vanemspetsialist;
Aljona Kazakova   - Kohtla-Järve Linnavalitsuse lastekaitse vanemspetsialist.
 

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjon

Kohtla ‑ Järve linna kriisikomisjoni põhimäärus

Esimees:
Ljudmila Jantšenko - linnapea;

Protokollija:
Anneli Järvi - protokollija;

Liikmed:
Ülle Lepassaar - linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;
Deniss Veršinin - majandusteenistuse abilinnapea;
Vitali Borodin - arenguteenistuse abilinnapea;
Tiit Lillemets - linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas;
Andrei Poludetkin - transpordi peaspetsialist;
Timofei Korepov - korrakaitseametnik.

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus

Esimees: 
Kristiine Agu - Kohtla-Järve Linnavalitsuse kultuuri-ja spordi peaspetsialist;

Esimehe asetäitja:
Tatjana Semtšenkova - Spordiklubi Fööniks juhatuse liige;

Sekretär:
Ilmar Taluste – Kohtla-Järve Spordiselts Kalev juhatuse esimees;

Liikmed: 
Andrei Škaleta  Jalgpalliklubi Järve juhatuse liige;
Sergei Konõšev – Spordiklubi Viru Sputnik juhatuse liige;
Mihhail Kastritski – Kohtla-Järve Spordikeskuse direktori kt;
Vladimir Zažogin – Poksiklubi Järve Boxing juhatuse liige;
Julia Iost – Ujumisklubi Aktiiv juhatuse liige;
Aleksandr Hvorõhh - Kergejõustikuklubi Atleetika juhatuse liige.

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Esimees:         
Niina Aleksejeva - sotsiaalteenistuse abilinnapea;

Aseesimees:
Arne Berendsen - sotsiaalhoolekandekeskuse direktor;

Liikmed:
Viktoria Gontšarova - sotsiaalmaja juhataja;
Ljudmila Selivjorstova - sotsiaaltoetuste inspektor;
Natalja Alliksaar - sotsiaaltöö vanemspetsialist;
Elen Hõbemäe - sotsiaalhoolekandekeskuse sotsiaalhoolekande peaspetsialist;
Tiit Lillemets - linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas;
Jelena Scharonberg  - linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas.

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Esimees:
Vitali Borodin – arenguteenistuse abilinnapea;

Aseesimees:
Anna Generalova – linnasekretär;

Sekretär:
Aleksandra Sirotenko – infotöötluse spetsialist;

Komisjoni liikmed:
Rita Burenkova – linnaarhitekt;
Olga Ivanova – peamaakorraldaja;
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;
Tiit Lillemets – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas.

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjon

Kohtla-Järve linnavalitsuse linnavarakomisjoni põhimäärus

Esimees:
Tiit Lillemets - linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas;

Aseesimees:
Ülle Lepassaar - linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas;    

Liikmed:
Jelena Scharonberg - linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas;
Kristina Aav - linnamajanduse finantseerimise peaspetsialist;          
Tatjana Orlova - linnavara peaspetsialist;
Larissa Koivistonen - tehnilise dokumentatsiooni  vanemspetsialist;
Olga Ivanova - peamaakorraldaja.