Komisjonid


Kohtla-Järve Linnavalitsuse riigihangete komisjon

Laste ja perede nõustamiskomisjoon

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse laste ja perede nõustamiskomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse planeerimis- ja ehituskomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korterikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni põhimäärus 

Esimees: 
Erik Setškov – arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea

Aseesimees:
Anton Makarjev – arendusnõunik

Liikmed: 
Jelena Toots – ehitusnõunik
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas
Oleg Kornõljev – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas
Tatjana Orlova – hangete peaspetsialist
Tatjana Samsonova – linnaarengu peaspetsialist

Laste ja perede nõustamiskomisjon

Laste ja perede nõustamiskomisjoni põhimäärus

Esimees:
Olga Pihlak – sotsiaalvaldkonna abilinnapea

Aseesimees:
Kirke Kübarsepp – sotsiaalteenistuse juhtivspetsialist

Liikmed:                                                                    
Andreas Rääsk – Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog
Anar Kulpas – Ida-Viru Keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabineti sotsiaaltöötaja
Sofia Sarap – PPA Ida prefektuuri Kohtla-Järve piirkonnapolitseinik
Maksim Smirnov – PPA Ida prefektuuri Kohtla-Järve piirkonnapolitseinik
Aljona Kazakova – sotsiaalteenistuse laste ja perede heaolu peaspetsialist
Elen Hõbemäe - sotsiaalteenistuse laste ja perede heaolu peaspetsialist
Ksenia Aleksejeva – sotsiaalteenistuse laste ja perede heaolu peaspetsialist
Laivi Siitan – Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse projektijuht
Nadežda Pahka - hariduse ja noorsootöö peaspetsialist.

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjon

Kohtla ‑ Järve linna kriisikomisjoni põhimäärus

Esimees:
Virve Linder - Kohtla-Järve linnapea

Aseesimees:
Erik Setškov - Kohtla-Järve Linnavalitsuse arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea

Liikmed:
Olga Pihlak - Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalvaldkonna abilinnapea
Kaire Jõe - Kohtla-Järve Linnavalitsuse haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea
Ülle Lepassaar - Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas
Oleg Kornõljev - Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas
Vitalia Bassarada - Kohtla-Järve Linnavalitsuse transpordi peaspetsialist
Timofei Korepov - Kohtla-Järve Linnavalitsuse korrakaitseametnik
Janno Vool - Päästeameti esindaja
Andreas Kliimant- Politsei- ja Piirivalveameti esindaja

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus

Esimees: 
Mihkel Kurg – Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordi peaspetsialist

Asetäitja:
Kaire Jõe – haridus- ja kultuurivaldkonna abilinnapea

Protokollija:
Nadežda Pahka – Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse ja noorsootöö peaspetsialist

Liikmed: 
Andrei Škaleta  jalgpalliklubi Kohtla-Järve FC Järve juhatuse liige
Tatjana Semtšenkova  spordiklubi Fööniks juhatuse liige
Sergei Konõšev – spordiklubi Viru Sputnik juhatuse liige
Aleksandr Hvorõhh – Kergejõustikuklubi Atleetika juhatuse liige
Sergei Mihhailov  ujumisklubi Aktiiv juhatuse liige
Sergei Tšaškin 
 poksiklubi Järve Boxing juhatuse liige
Margo Tali 
 korvpalliklubi Hito treener

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Esimees:         
Olga Pihlak – sotsiaalvaldkonna abilinnapea

Aseesimees:
Kirke Kübarsepp - sotsiaalteenistuse juhtivspetsialist

Liikmed:
Elen Hõbemäe – sotsiaalteenistuse laste ja perede heaolu peaspetsialist
Ljudmila Selivjorstova – sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö spetsialist
Maie Puusepp – Kohtla-Järve Sotsiaalhoolekandekeskuse direktor
Jelena Scharonberg – arengu- ja majandusteenistuse linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Esimees:
Erik Setškov – arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea

Aseesimees:
Anna Generalova – linnasekretär

Sekretär:
Aleksandra Ross – infotöötluse spetsialist

Liikmed:
Rita Burenkova – linnaarhitekt
Enno Kaare – peamaakorraldaja
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas
Oleg Kornõljev – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas

Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjon

Kohtla-Järve linnavalitsuse linnavarakomisjoni põhimäärus

Esimees:
Oleg Kornõljev – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas

Aseesimees:
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas

Liikmed:
Jelena Scharonberg – linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas
Kristi Nõmm – linnamajanduse finantseerimise vanemraamatupidaja  
Erika Ilus – linnavara vanemspetsialist
Larissa Koivistonen – tehnilise dokumentatsiooni vanemspetsialist
Svetlana Belokopõtova – linnamajanduse peaspetsialist

Kohtla-Järve Linnavalitsuse planeerimis- ja ehituskomisjon

Esimees:
Erik Setškov – arengu- ja majandusvaldkonna abilinnapea

Aseesimees:
Rita Burenkova – linnaarhitekt

Liikmed:
Tatjana Pedius – vanemarhitekt
Aleksandr Keivabu – geoinfosüsteemide vanemspetsialist
Andres Pedius – ehitusjärelevalve vanemspetsialist
Andres Suuban – projektidokumentatsiooni vanemspetsialist
Svetlana Belokopõtova – linnamajanduse peaspetsialist

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korterikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korterikomisjoni põhimäärus

Esimees:
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas

Aseesimees:
Oleg Kornõljev – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas

Liikmed:
Jelena Scharonberg – linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas
Jelena Skripnikova – linnamajanduse spetsialist Ahtme linnaosas
Erika Ilus – linnavara vanemspetsialist