Komisjonid


Kohtla-Järve Linnavalitsuse riigihangete komisjon

Laste ja perede nõustamiskomisjoon

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse planeerimis- ja ehituskomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korterikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse Riigihangete komisjoni põhimäärus 

Esimees: 
Vitali Borodin – majandusteenistuse abilinnapea

Aseesimees:
Ilona Heinsalu – heakorra peaspetsialist

Liikmed: 
Jelena Toots – ehitusnõunik
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas
Oleg Kornõljev – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas
Tatjana Orlova – hangete peaspetsialist
Tatjana Samsonova – linnaarengu peaspetsialist
 

Laste ja perede nõustamiskomisjon

Laste ja perede nõustamiskomisjoni põhimäärus

Esimees:
Evelyn Danilov – sotsiaalteenistuse abilinnapea

Esimehe asetäitja:
Elen Hõbemäe – sotsiaaltöö peaspetsialist

Liikmed:                                                                    
Andreas Rääsk – Rajaleidja keskuse sotsiaalpedagoog
Anar Kulpas – Ida-Viru Keskhaigla laste ja noorte vaimse tervise kabineti sotsiaaltöötaja
Svetlana Safronova – PPA Ida prefektuuri Jõhvi piirkonnapolitseinik
Sofia Sarap – PPA Ida prefektuuri Kohtla-Järve piirkonnapolitseinik
Maksim Smirnov – PPA Ida prefektuuri Kohtla-Järve piirkonnapolitseinik
Erika Teffo-Lopina – Kohtla-Järve Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist
Julia Ivanova – Kohtla-Järve Linnavalitsuse lastekaitse peaspetsialist
Kaire Põlgaste – Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalteenistuse projektijuht
Irina Putkonen – Kohtla-Järve Linnavalitsuse hariduse ja kultuuri peaspetsialist
 

Kohtla‑Järve linna kriisikomisjon

Kohtla ‑ Järve linna kriisikomisjoni põhimäärus

Esimees:
Toomas Nael – linnapea

Aseesimees:
Vitali Borodin – majandusteenistuse abilinnapea

Liikmed:
Evelyn Danilov – sotsiaalteenistuse abilinnapea
Riina Ivanova – arenguteenistuse abilinnapea
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas
Aljona Kazakova – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas
Andrei Poludetkin – transpordi peaspetsialist
Timofei Korepov – korrakaitseametnik
Kaarel Kuznetsov – Kohtla-Järve päästekomando pealik
Heigo Olu – Ida päästekeskuse valmisolekubüroo nõunik

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse spordikomisjoni põhimäärus

Esimees: 
Kristiine Agu – Kohtla-Järve Linnavalitsuse kultuuri-ja spordi peaspetsialist

Asetäitja:
Tatjana Semtšenkova – Spordiklubi Fööniks juhatuse liige

Protokollija:
Irina Putkonen – haridus-ja kultuuriteenistuse abilinnapea

Liikmed: 
Andrei Škaleta  Jalgpalliklubi Järve juhatuse liige
Sergei Konõšev – Spordiklubi Viru Sputnik juhatuse liige
Mihhail Kastritski – Kohtla-Järve Spordikeskuse direktori kt
Vladimir Zažogin – Poksiklubi Järve Boxing juhatuse liige
Julia Iost – Ujumisklubi Aktiiv juhatuse liige
Aleksandr Hvorõhh – Kergejõustikuklubi Atleetika juhatuse liige
Alexander Komshin – mittetulundusühingu SEKUNDOMER juhatuse liige

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse sotsiaalkomisjoni põhimäärus

Esimees:         
Evelyn Danilov – sotsiaalteenistuse abilinnapea

Aseesimees:
Arne Berendsen – sotsiaalhoolekandekeskuse direktor

Liikmed:
Elen Hõbemäe – sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö peaspetsialist
Ljudmila Selivjorstova – sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö spetsialist
Kirke Kübarsepp – sotsiaalteenistuse sotsiaaltöö peaspetsialist
Jelena Scharonberg – linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse nimekomisjoni põhimäärus

Esimees:
Riina Ivanova – arenguteenistuse abilinnapea

Aseesimees:
Anna Generalova – linnasekretär

Sekretär:
Aleksandra Ross – infotöötluse spetsialist

Liikmed:
Rita Burenkova – linnaarhitekt
Enno Kaare – peamaakorraldaja
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas
Aljona Kazakova – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas

 

Kohtla-Järve Linnavalitsuse linnavarakomisjon

Kohtla-Järve linnavalitsuse linnavarakomisjoni põhimäärus

Esimees:
Oleg Kornõljev – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas

Aseesimees:
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas

Liikmed:
Jelena Scharonberg – linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas
Kristi Nõmm – linnamajanduse finantseerimise vanemraamatupidaja  
Tatjana Orlova – hangete peaspetsialist
Larissa Koivistonen – tehnilise dokumentatsiooni vanemspetsialist
Svetlana Belokopõtova – linnamajanduse peaspetsialist

Kohtla-Järve Linnavalitsuse planeerimis- ja ehituskomisjon

Esimees:
Riina Ivanova – arenguteenistuse abilinnapea

Aseesimees:
Rita Burenkova – linnaarhitekt

Liikmed:
Vitali Borodin – majandusteenistuse abilinnapea
Enno Kaare – peamaakorraldaja
Tatjana Pedius – vanemarhitekt
Aleksandr Keivabu – geoinfosüsteemide vanemspetsialist
Andres Pedius – ehitusjärelevalve vanemspetsialist
Kersti Juuse – keskkonna vanemspetsialist
Andres Suuban – projektidokumentatsiooni vanemspetsialist

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korterikomisjon

Kohtla-Järve Linnavalitsuse korterikomisjoni põhimäärus

Esimees:
Ülle Lepassaar – linnapeaabi Järve, Kukruse ja Sompa linnaosas

Aseesimees:
Oleg Kornõljev – linnapeaabi Ahtme ja Oru linnaosas

Liikmed:
Jelena Scharonberg – linnamajanduse peaspetsialist Järve ja Kukruse linnaosas
Jelena Skripnikova – linnamajanduse spetsialist Ahtme linnaosas
Erika Ilus – linnavara vanemspetsialist