Korraldatud jäätmeveo eesmärk


Korraldatud jäätmeveo eesmärgiks on eelkõige liita kogu elanikkond jäätmeveoga ning seeläbi ennetada keskkonna prahistamist. Kaob omanikuta jäätmete probleem, sest elanikud peavad oma jäätmete käitlemise eest maksma niikuinii ja vedaja peab ära vedama ka selle, mis prügikonteineri kõrvale pannakse. Linnapildist kaovad üle ääre ajavad konteinerid. Kaob motiiv prügi võõrastesse konteineritesse või metsa alla viia.

Oluline aspekt on jäätmeveo teenuse kvaliteedi parandamine ja teenuse hinna kontrollimine. Prügiveo hind võib muutuda soodsamaks jäätmete sorteerimise läbi. Liigiti kogumise kaudu lihtsustub vanapaberi- ja kartongi ning biolagunevate jäätmete taaskasutamine ehk toimub inimeste keskkonnateadlikkuse kasvatamine majanduslike hoobade abil.

Kvaliteetsem prügiveoteenus. Vedaja on distsiplineeritud lepingutega linn-vedaja ja vedaja-valdaja, samuti jäätmehoolduseeskirja ja korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendiga. Nende tingimusi rikkudes riskib vedaja ainuõiguse kaotamisega.

Puhtam linnaõhk, vähem müra ja väiksem liikluskoormus. Tänu paremale jäätmeveo logistikale väheneb prügiveoautode poolt tekitatav liikluskoormus ning müra- ja õhusaaste. Kui täna sõidab enam-vähem sama marsruuti mitu prügiveoautot, kes tühjendavad naabermajade jäätmekonteinereid, siis korraldatud jäätmeveopiirkonnas toimetab ainult ühe ettevõtte auto. Sisekvartalite tänavakate on vähem koormatud raskete prügiveokitega ja kestab kauem.

Aedlinnades on vähem suitsu ja mürgiseid gaase. Jääb ära jäätmete kontrollimatu põletamine, sest elanik on jäätmeveo süsteemiga liitunud ja peab prügiveo eest maksma igal juhul.