Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. oktoobri 2022. a otsusega nr 615 on algatatud Sompa linnaosas...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse Kohtla-Järve Linnavalitsuse  28. juuni 2022.a korraldusega nr...
" Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab  Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas  ...
Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 on algatatud Järve linnaosas...
  Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest: Kohtla-Järve...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Kohtla-Järve Ahtme l.o Ahtme mnt L7 alale detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust

  Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest: Kohtla-Järve...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 11. oktoobri 2022. a otsusega nr 615 on algatatud Sompa linnaosas...
„Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest: Kohtla-Järve...
Projektiga on ette nähtud Tallinn-Narva mnt ristmikust riigitee ning edasi Oru linnaosas...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab riigitee 13138 Lagedi-Oru km 0,000-1,640 projektist

Projektiga on ette nähtud Tallinn-Narva mnt ristmikust riigitee ning edasi Oru linnaosas...

Kohtla-Järve Linnavalitsus korraldas Jaaniku tn 24 innistu ja lähiala detailplaneeringu...
" Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020.a otsusega nr 99 võeti vastu Ahtme linnaosas...