Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 algatati Järve linnaosas Järveküla...

Kohtla-Järve Linnavalitsus informeerib, detailplaneeringu Järveküla tee 35 ja lähiala algatamisest

Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. märtsi 2022.a otsusega nr 34 algatati Järve linnaosas Järveküla...

"Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust: ...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust:

"Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu eskiisi avalikust väljapanekust: ...

Kohtla-Järve linna linnaelanike ohutu liiklemise tagamiseks on eesmärgiks pikendada Järve...
Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2020.a otsusega nr 92 võeti vastu Kalevi tn 39 kinnistu...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas Kalevi tn 39 detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavolikogu 26. märtsi 2020.a otsusega nr 92 võeti vastu Kalevi tn 39 kinnistu...

AS RTG PROJEKTBÜROO projektijuhi isikus Sander Sauk esitas 8. novembril 2021. a...
Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. septembri 2021.a korraldusega nr 529 on kehtestatud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme linnaosas Ahtme mnt 4 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 21. septembri 2021.a korraldusega nr 529 on kehtestatud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021.a korraldusega nr 424 on vastu võetud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Ahtme l.o Maleva tn 4 kinnistu ja Altserva tn 6 osa kinnistu detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021.a korraldusega nr 424 on vastu võetud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. juuli 2021.a korraldusega nr 441 on vastu võetud Ahtme...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab detailplaneeringu menetlemisest:

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 27. juuli 2021.a korraldusega nr 441 on vastu võetud Ahtme...

Osaühing SEGURANTA juhatuse liige Sergei Jekimov (edaspidi taotleja) kinnistu omaniku Unitrade...

Kohtla-Järve Linnavalitsus teatab Järve linnaosas Kauba tn 9 krundile laohoone ehitamiseks avatud menetlusena projekteerimistingimuste menetlemisest:

Osaühing SEGURANTA juhatuse liige Sergei Jekimov (edaspidi taotleja) kinnistu omaniku Unitrade...

Ahtme linnaosas Tammiku põik 5a tootmiskrundil asuv endise vagonettide remondihoone nr 25...