19.07.21

Kohtla-Järve Linnavalitsuse 13. juuli 2021. a korralduse nr 414 „Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni asukoha määramine" ja Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni 14. juuli 2021. a otsuse nr 1 kohaselt Kohtla-Järve linna valimiskomisjon töötab alates18.08.2021. a kuni 20.09.2021. a iga tööpäev kell 10.00-11.30 ja 13.00-15.00, väljaarvatud 07.09.2021. a, kui valimiskomisjon töötab kell 10.00-11.30 ja 13.00-18.00. Alates 21.09.2021. a kuni valitud volikogu liikmete registreerimiseni iga teisipäev kell 10:00-11:30 ja 13:00-15:00 (väljaarvatud seaduses sätestatud kuupäevadel) aadressil Keskallee 19, Kohtla-Järve Linnavalitsuse kabinetides 208 ja 130.

Kontaktid: kersti.juuse@kjlv.eetel 3378 569; 
                     anna.generalova@kjlv.eetel 3378 526.

Kandidaatide registreerimiseks esitamise viimasel päeval (7.09) Kohtla-Järve linna valimiskomisjon töötab kella 18.00-ni.

Vastavalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. augusti 2018. a otsusele nr 54 „Linna valimiskomisjoni moodustamine" on Kohtla-Järve linnas moodustatud linna valimiskomisjon järgmises koosseisus:

Ametikohajärgselt on Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees linnasekretär Anna Generalova.

Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni liikmed: Marge Mägi-Puss, Kersti Juuse, Erika Lindsalu, Jelena Sala.

Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni 14. juuli 2021. a otsuse nr 1 kohaselt määrati valimiskomisjoni aseesimeheks Marge Mägi-Puss.

Anna Generalova
Kohtla-Järve linna valimiskomisjoni esimees