Matusetoetuse taotlemine

Kirjeldus:

Matusetoetus on matuse kulude osaliseks kompenseerimiseks matusekorraldajale makstav ühekordne sotsiaaltoetus. Matusekorraldaja on isik, kes kannab surnu matmise korraldamise kulud. Matusetoetust on õigus saada isiku eest, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistris oli surma hetkel Kohtla-Järve linn. Matusetoetust makstakse isiku surma kuupäeval kehtivas määras. Toetuse suuruseks on 250 eurot.

Matusetoetust ei maksta: 1) kohtu poolt isiku surnuks tunnistamise korral; 2) kui matuse korraldamise kulud on hüvitatud mõne teise seaduse alusel.

Taotlusele lisatakse lahkunu surmatõend (surmateatis) ja kulu tõendav dokument.

Taotlemiseks tuleb esitada linnavalitsusele taotlus (vt allpool).

Toetust on õigus taotleda 3 (kolme) kuu jooksul lahkunu surma kuupäevast arvates.

Kui kaua läheb? Kui kõik on korrektne, makstakse matusetoetus välja 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest.

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve:

Ljudmila Stalina, ljudmila.stalina[a]kjlv.ee, tel 5561 9526
Ljudmila Selivjorstovaludmilla.selivjorstova[a]kjlv.ee, tel 5388 2712
Lilia Falovskaja, lilia.falovskaja[a]kjlv.ee, tel 5886 7482

Estonia pst 38, Kohtla-Järve:

Olga Vorobjova, olga.vorobjova[a]kjlv.ee, tel 332 2101
Natalja Gainulina, natalja.gainulina[a]kjlv.ee, tel 5336 6472

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusele (Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab. 5, kab. 7 või Estonia pst 38, Kohtla-Järve). Vastuvõtuajad: E-N 8.30-11.30 ja 13.00-16.00.

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Vajaminevad dokumendid:

Isikut tõendav dokument, surmatõend (Eesti perekonnaseisuasutuses registreeritud surmatõendi puudumisel surmateatis), matuse korraldamisega kaasnevaid kulutusi tõendavad dokumendid.

Blankett:

Matusetoetuse taotlus DOC PDF