Noorsoo- ja spordikomisjon


Anton Dijev - esimees
Sergei Lopin – aseesimees
Zaur Abbassov
Kristiine Agu
Ilja Telnov
Ilona Maharramova
Valdor Ernits 
Boriss Klubov

Protokollid - Valige - Protokoll -> Noorsoo- ja spordikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
Aruanded 2017-2019. a

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek toimub 29. juunil k.a kell 09.00 elektroonilises vormis keskkonnas Zoom.
 
Päevakord:
 
1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse 15. septembri 2015. a määruse nr 11 "Eraõiguslikele spordiklubidele ja spordikoolidele noortspordi toetuse arvutamise juhend" muutmine" läbivaatamine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
 
2. Kohtla-Järve linna kultuurielu korraldamisest eriolukorra ajal. 
Ettekandja:  kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu.
 
3. Muud küsimised.