Noorsoo- ja spordikomisjon


Anton Dijev - esimees
Sergei Lopin – aseesimees
Zaur Abbassov
Kristiine Agu
Ilja Telnov
Ilona Maharramova
Valdor Ernits 
Boriss Klubov

Protokollid - Valige - Protokoll -> Noorsoo- ja spordikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020
Töökava 2019

Tööplaanid 2018
Aruanne 2019.-2020. a
Aruanded 2017-2019. a

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosolek toimub 27. jaanuaril k.a kell 13.00 elektroonses keskkonnas Zoom.
 
Päevakord:
 
1. Kohtla-Järve linna huvihariduse ja huvitegevuse kava aastateks 2021-2022 vastuvõtmine.
Ettekandja:  abilinnapea Niina Aleksejeva.
 
2. Muud küsimused.