XV rahvusvaheline laste ja noorte akadeemilise laulu konkurss
II rahvusvaheline muusikalise teatrikunsti konkurss
24.03. – 29.03.2020

Konkurssi toetavad

 • Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium
 • Kohtla-Järve Linnavalitsus
 • Eesti Kultuurkapital
 • Kohtla-Järve Kultuurikeskus
 • Tallinna Kanutiaia Huvikool
 • Vene Romansi Klubi (Tallinn)

Akadeemilise laulu konkursi

TINGIMUSED 

Konkursil võivad osaleda üldhariduskoolide, laste muusikakoolide ja  loomemajade õpilased, ansamblid (duetid, triod, jne), keskeriharidust omandavad ja kõrgkoolide üliõpilased.
Konkursil osaleda soovijad saavad esitada osavõtu avalduse järgmistesse vanuserühmadesse:
 • Noorem vanuserühm (9 – 11 - aastased)
 • Keskmine vanuserühm (12 – 14 - aastased)
 • Vanem vanuserühm  (15 – 17- aastased)
 • Vanem vanuserühm  (18 – 20 - aastased)

Konkurss toimub kahes voorus.

Rahvusvahelise muusikalise teatrikunsti konkursi

TINGIMUSED

Nominatsioonid: 

 • muusikaline teater
 • muusikali ja draama (kirjanduslik) kompositsioon

Vanuserühmad:

 • 9–12-aastased,
 • 13–16-aastased,
 • 17–21-aastased.

Igas kollektiivis on lubatud osaleda mitte üle 30% vastavast vanuserühmast nooremaid või vanemaid osalejaid. Näiteks, kollektiivis, kes on avaldanud soovi osaleda 9–12-aastaste vanuserühmas, võib kuni 30% koosseisust olla 12 aastast nooremad või vanemad. 

Tehnilised vahendid:

Muusikalise teatrikunsti nominatsioonis osalejad võivad kasutada elavat muusikasaadet või fonogramme USB - kandjal (mälupulgal)  või CD kandjal (WAV/WAVE / MP3), mille peal on kirjas kollektiivi ja etenduse nimetus. Mälupulgale ei tohi olla salvestatud muid faile peale konkursi programmi.  

Osavõtumaks:

esimeses nominatsioonis igalt osalejalt 15 eurot, kuid mitte rohkem kui 150 eurot kogu kollektiivilt.

Osavõtumaks:

teises nominatsioonis 10 eurot osalejalt.

Esinemiskava:

Muusikalise teatrikunsti nominatsioonis esitab iga kollektiiv kuni 20 minuti pikkuse katkendi etendusest.  

KONKURSIL OSALEJA REGISTREERIMISLEHT

24.03.2020  saabumine Kohtla-Järvele, majutamine.

 • Kell 17.00 loosimine
 • Kell 18.00 eelmiste konkursside laureaatide ja žürii liikmete kontsert.  

25.03.2020  kell 11.00  I voor

Noorem vanuserühm (9–11) esitab

 • rahvalaulu omal valikul,
 • teose omal valikul.

NB! Järgida teoste erilaadsust.

Keskmine vanuserühm (12 – 14) esitab
 • rahvalaulu omal valikul,
 • klassikalise teose (madrigal, kantsoon, romanss, ariett),
 • teose omal valikul.

NB! Järgida teoste erilaadsust.

Vanem vanuserühm (15 – 17) esitab

 • rahvalaulu omal valikul  (soovitavalt a capella ja originaalkeeles),
 • klassikalise teose (Viini klassikud ja romantikud),
 • teose omal valikul.

NB! Järgida teoste erilaadsust.

Vanem vanuserühm (18 – 20) esitab

 • Lääne-Euroopa helilooja (XVI – XIX saj) klassikalise teose,
 • Vene helilooja klassikalise teose,
 • rahvalaulu omal valikul (soovitavalt a capella ja originaalkeeles).

NB! Järgida teoste erilaadsust.

Pärast solistide esituste kuulamist on teatrikollektiividel lavaproov.

26.03.2020  kell 11.00 II voor

Teise vooru jõudnute kuulamine toimub I vooru loosimise järjekorras, iga vanuserühm eraldi.

Noorem vanuserühm (9 – 11) esitab

 • kaks erilaadset teost.

Keskmine vanuserühm (12 – 14 ) esitab

 • teose omal valikul,
 • osaleja päritolumaa teose.

NB! Järgida teoste erilaadsust.

Vanem vanuserühm (15 – 17) esitab

 • osaleja päritolumaa teose alates ХХ saj teisest poolest,
 • kohustusliku teose

W.A.MOZART. „RIDENTI LA CALMA NELL` ALMA SI DESTI...".
NB! Konkursil osalejale sobivas helistikus.

Duetid ja ansamblid esitavad kohustusliku teosena Barokiajastu helilooja (Bach, Händel, Scarlatti, Vivaldi, Monteverdi, Lully vm) vokaalteose.

Vanem vanuserühm (18 – 20) esitab 

 • teose omal valikul,
 • osaleja päritolumaa teose alates ХХ saj teisest poolest,
 • kohustusliku teose V. BELLINI." MALINCONIA, NINFA GENTILE".

NB! Konkursil osalejale sobivas helistikus.

Duetid ja ansamblid esitavad kohustusliku teosena Barokiajastu helilooja (Bach, Händel, Scarlatti, Vivaldi, Monteverdi, Lully jt) vokaalteose.

Pärast solistide esituste kuulamist on teatrikollektiivide etteasted.

27.03. 2020 Metoodika päev

 • Peterburi Maria - nim. polikliiniku foniaatri konsultatsioon.
 • Žürii liikmete meistriklassid (osalemine oma kontsertmeistriga!).
 • Registreerimislehe pedagoogide nimedega saab konkursi toimkonnas.
 • Soovi korral pedagoogide ja žürii liikmete ümarlaud. Milleks palume ette valmistada küsimused ja ettepanekud.
 • Pedagoogide ümarlaua ajal on lastele kavas ekskursioon (eeldatavasti) Narva  kindlusesse.
 • Kõikide ürituste toimumisaeg tehakse teatavaks konkursi avamise ajal.

Kell 15.00 Teatrietenduste läbivaatus.

Pärast läbivaatust toimub žürii liikmete, pedagoogide ja kollektiivide juhendajate ühine arutelu ja meistriklass.

28.03.2020

Kell 12:00 lõppkontsert ja lauljate ning teatrikollektiivide autasustamine  Kohtla-Järve Kultuurikeskuses. Kõikide konkursist osavõtjate kohalolek pidulikus riietuses on KOHUSTUSLIK.

Pärast kontserti, orienteeruvalt kell 14.30, sõidetakse Tallinnasse, majutamine hotellis Ecoland.

29.03.2020 

Kell 12.00 konkursis osalenute ja parima teatrikollektiivi esinemine ühes Tallinna kontserdisaalis.

NB! Tagasisõidu piletid ‒ Ärasõit Tallinnast. 

Kui on soov 30.03.2020 esineda täiendavalt (mõnes Tallinna koolis), palume sellest teatada koos osavõtu avaldusega, sest see on vajalik viisa ja hotelli jaoks.

Tunnustamine

Nii laulu- kui ka teatrikonkursi võitjaid tunnustatakse igas vanuserühmas järgmiste preemiate ja nimetustega:

 • esimene preemia ja laureaadi nimetus 
 • teine preemia ja laureaadi nimetus
 • kolmas preemia ja laureaadi nimetus
 • diplomi omanik
 • publikulemmiku eriauhind
 • kohustusliku teose parima esitaja auhind

Samuti antakse diplomid: 

 • musikaalsuse eest,
 • artistlikkuse eest,
 • lavakultuuri eest,
 • pedagoogile esitaja repertuaari ja ealiste võimete harmoonia eest.

Diplom ja kingitus parimale pedagoogile, kontsertmeistrile ja lavastajale.

Peaauhind (Grand Prix) antakse üheleainsale parimaks esitajaks tunnistatud osalejale.

Žüriil on õigus:

 • jätta mõni preemia välja andmata,
 • jagada preemiaid osalejate vahel (välja arvatud peaauhind),
 • anda eripreemiaid.

Hindamine

1. Esinemisi hinnatakse 10-palli süsteemis.
2. Teise vooru edasipääsenute arvu otsustab žürii.
3. Kohtade ja preemiate lõplik määramine toimub lahtisel hääletamisel, arvesse lähevad I ja II vooru tulemused.
4. Juhul, kui punktide kokkulugemisel või mingite küsimuste hääletamisel saavad osalejad võrdselt punkte või poolt- ja vastuhääli, on otsustavaks žürii esimehe hääl.
5. Žüriisse kuuluv osaleja pedagoog ei saa osaleda oma osaleja hääletamisel.
6. Konkursi tulemused tehakse teatavaks lõppkontserdil.

Osavõtu avalduste vastuvõtt lõpeb 10.02.2020.

Kontsertmeistri puudumise korral tuleb noodid esitada konkursi toimkonnale enne 15.02.2020.

Osavõtumaks

Solistid 25 eurot, duetid 35 eurot, ansamblid 50 eurot, oma kontsertmeistri puudumisel antakse valvekontsertmeister, kelle tasu on 30 eurot. 

Kõik konkursiga seotud kulud kannavad osalejad ise.

Konkursi toimkond tasub saalide rendi, reklaam trükiste, transpordi, meisterklasside ja planeeritavate ekskursioonide kulud. 

Osavõtu avaldused saata e-posti aadressile

 • olga.bunder@mail.ee 
 • kristiine.agu@kjlv.ee

Kontakttelefonid: (+ 372) 5663 8293; 336 6166; 337 8506;  515 3791
Viisaküsimused ja majutus: Kristiine Agu:  tel + 372 337 8506 +372 515 3791 
Korralduslikud küsimused: Tatjana Ivanova,  tel  + 372 336 6164, info@kjkk.ee

TERE TULEMAST!