Projekt „Ida-Viru Keskhaiglat Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ühendava kergliiklustee ehitamine“

Kohtla-Järve linn osaleb juhtpartnerina projektis „Ida-Viru Keskhaiglat Jõhvi-Tartu-Valga maanteega ühendava kergliiklustee ehitamine" (reg nr. RE.3.01.20-0723). Projekti kogumaksumus on 141 298  eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering  on   41 298 eurot. Toetus summas 100 000 eurot eraldatakse "Maakondade arengustrateegia elluviimise toetusmeetme" vahenditest.

Projekti abikõlblikkuse periood on 6. jaanuar 2021. a – 31. detsember 2022. a.

Projekti eesmärk on Ida-Viru Keskhaigla terviseteenuste kättesaadavuse parandamine läbi riigisisese ja rahvusvahelise ühistranspordiga ühendustee rajamise. Projektiga rajatakse Ida-Viru Keskhaiglat Jõhvi – Tartu – Valga maanteega ühendav Ilmajaama tn kergliiklustee kogupikkusega u 680 m.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee.