Projekt 2014-2020.1.04.18-0107 Kohtla-Järve Kesklinna Põhikooli hoone osaline lammutamine ja uue õppehoone ehitamine

 

 
Projekti lühikirjeldus: 

 

Projekti käigus lammutatakse kooli vana hoone ja ehitatakse uus kaasaegsetele nõuetele vastava hoone mis võimaldab ka HEV-õpilaste jaoks vajalike tingimuste loomist. Kesklinna Põhikooli hoones on tagatud nüüdisaegsed õppetingimused ning arvestatud energiatõhususe normidega. Põnevad ruumi- ja tehnoloogilised lahendused annavad võimaluse kvaliteetse ja valikuterohke hariduse saamiseks. Kohtla-Järve Linnavalitsuse ülalpidamisel olevate koolide õppepind on optimeeritakse.

Projekti oodatav tulemus:

Kesklinna Põhikooli hoones on tagatud nüüdisaegsed õppetingimused ning arvestatud energiatõhususe normidega. Uue õppehoone rajamisel pööratakse erakordselt suurt tähelepanu energiasäästlikkusele: põnevad ruumi- ja tehnoloogilised lahendused annavad võimaluse kvaliteetse ja valikuterohke hariduse saamisega võrdselt saada ka õppimiseks ja õpetamiseks rohkem entusiasmi. Kohtla-Järve Linnavalitsuse ülalpidamisel olevate koolide õppepind on optimeeritud, koolivõrgu põhikoolides vähenevad kulud hoonete ülalpidamisele (personali- ja kommunaalkulud kindlasti vähenevad), rohkem vahendeid on suunatud õppekvaliteedi kindlustamiseks.

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev on 23.09.2016 ja lõppkuupäev on 31.12.2022

Projekti eelarveline kogumaksumus on 5 882 352,94 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 15 % ehk 882 352,94 eurot. Projekti eelarvest 5 000 000,00 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin[a]kjlv.ee.