Projekt Kliima.1.01.17-0023 - Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine

Rahandusministeerium toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine" taotlust.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 625 000 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 30%, ehk 187 500 eurot. Projekti eelarvest 437 500 eurot katab heitmekaubanduse kauplemissüsteemist rahastatav meede „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine".

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 03.07.2017 – 31.08.2019. a.

Projekti eesmärgiks on lasteaia Karuke energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine. Projekti käigus soojustatakse hoone katuslagi, I korruse põrand, välisseinad ja sokliosa. Vanad välisuksed asendatakse uutega. Küttesüsteem seadistatakse vastavalt hoone soojusvajadusele, paigaldatakse tsentraalse õhujaotustorustikega ning energiatagastusega ventilatsioonisüsteem. Samuti rajatakse hoonele taastuvenergiasüsteem (päikesepaneelid).

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin[a]kjlv.ee.