Projekt Kliima.1.01.17-0042 - Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine

Rahandusministeerium toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „Kohtla-Järve lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine" taotlust.

Projekti eelarveline kogumaksumus on 650 000 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on 30%, ehk 195 000 eurot. Projekti eelarvest 455 000 eurot katab heitmekaubanduse kauplemissüsteemist rahastatav meede „Lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine".

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 03.07.2017 – 31.08.2019. a.

Projekti eesmärgiks on lasteaia Rukkilill energiatõhususe parandamine, hoonesse tarnitud energia ja hoone ülalpidamiskulude vähendamine. Projekti käigus soojustatakse hoone katuslagi, I korruse põrand, välisseinad ja sokliosa. Vanad aknad ja välisuksed asendatakse uutega. Küttesüsteem seadistatakse vastavalt hoone soojusvajadusele, paigaldatakse tsentraalse õhujaotustorustikega ning energiatagastusega ventilatsioonisüsteem. Samuti rajatakse hoonele taastuvenergiasüsteem (päikesepaneelid).

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin[a]kjlv.ee.