Projekt nr 2014-2020.9.02.18-0021 Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) toetas Kohtla-Järve Linnavalitsuse projekti „ Kohtla-Järve Järve linnaosa alakasutatud ala taaselavdamine hariduse ja vabaaja linnaku arendamise kaudu" taotlust.  

Projekti eelarveline kogumaksumus on  16 605 136 eurot, Kohtla-Järve Linnavalitsuse omafinantseering on  9 670 136 eurot. Projekti eelarvest 6 935 000 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatav Ida-Viru linnapiirkondade jätkusuutliku arengu meede.

Projekti tegevuste läbiviimise periood on 31.05.2018- 31.08.2023. a.

Projekti eesmärk on Kohtla-Järve linna linnapiirkonnas olulisema alakasutatud ala taaselavdamine. Selleks rajatakse Järve linnaosa Järveküla teel Järve Spordi- jaTervisekeskus ja kunstkattega jalgpalliväljak, rekonstrueeritakse spordibaas aadressil Järveküla tee 44 ja jäähall.

 

Lähema informatsiooni saamiseks projekti kohta palume saata pöördumine e-posti aadressil: vitali.borodin@kjlv.ee .