Puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus

 

Kirjeldus:

Puurkaevu või -augu asukoht kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele puurkaevu/puuraugu asukoha kooskõlastamise taotlus ja asukohaskeem (vt allpool).

Puurkaevu asukoha valikul tuleb taotlejal silmas pidada kõiki olemasolevaid reostusallikaid (sõnnikuhoidlad, kompostihunnikud, välitualetid, kanalisatsioonirajatised jms), ka neid, mis asuvad vahetus läheduses paikneval naaberkinnistul. Kohalik omavalitsus arvestab puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamisel üld- ja detailplaneeringut, kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava ning vee-ettevõtja olemasolevaid teeninduspiirkondi.

Kooskõlastus kehtib 2 aastat. Nimetatud aja möödumisel on kohustuslik taotleda kohalikult omavalitsuselt uus kooskõlastus, hoolimata sellest, kas kavandatava puurkaevu asukoht on muutunud või mitte.

Kui kaua läheb? Kohalik omavalitsus kooskõlastab puurkaevu või -augu asukoha või keeldub selle kooskõlastamisest 10 tööpäeva jooksul taotluse kättesaamisest arvates.

Kontakt:

Aleksandr Keivabu, aleksandr.keivabu[a]kjlv.ee, tel 337 8584
Õigusaktid:

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

 Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate:Sinu päringu töötlemine oli edukas. ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Vajalik isiklik kohaletulek Kohtla-Järve (Keskallee 19, Kohtla-Järve, kab 613). Vastuvõtuajad: E 13.00-16.30, N 09.00 - 11.30.

Täitke eelnevalt allolev pabertaotluse blankett või küsige blankett kohapealt.

Blanketid:

Puurkaevu asukoha kooskõlastamise taotlus DOC PDF