Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Tööplaanid 2018

Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjoni- ja eelarvekomisjoni ühine koosolek toimub 11. märtsil k.a kell 15.00 linnavalitsuse hoones kab 215.

Päevakord:

1. 2020. a eelarve teede remondiks.
Ettekandja: abilinnapea Deniss Veršinin.

2. Teised volikogu istungi päevakorra kavandis olevate linna eelarvet ja linna arengut puudutavate eelnõude ning muude volikogu istungi päevakorra kavandis olevate rahaliste kohustuste ja vahenditega seotud eelnõude arutelu.