Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 27. juunil k.a kell 16.30 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:
1. Kohtla-Järve linnavolikogu määruse eelnõu „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2020-2023 vastuvõtmine" arutamine ja arvamuse andmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla