Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 12. aprillil k.a kell 14.00 linnavalitsuse hoones, ruum 136.

Päevakord:

1. Asutuste kommunikatsiooni vahendid. Tehtud ettepanekute realiseerumise käikude arutlemine.
Ettekandja: haldusjuht Jelena Veršinina

2. Spordiklubide toetamine linna poolt.
Ettekandja: kultuuri ja spordi peaspetsialist Kristiine Agu