Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2019
Tööplaanid 2018
Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 13. novembril 2019 kell 15.00 linnavolikogu istungite väikses saalis.

Päevakord:

1.      Linna eelarve täitmisega seotud küsimused.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla
2.      Auto kasutusrendilepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine.
Ettekandja: linnapea Ljudmila Jantšenko
3.      Audiitori määramine.
Ettekandja: linnapea Ljudmila Jantšenko
4.      Kohtla-Järve linna ametiasutuste palgajuhend
Ettekandja: linnasekretär Anna Generalova