Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Tööplaanid 2018

Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 15. jaanuaril k.a kell 15.00 nõupidamisruumis nr 136.


Päevakord:

1.      Laenu võtmine. Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2.      Järelepärimine Audest Audiitorteenuste OÜ poolt.
3.      Revisjonikomisjoni 2020. a tööplaani kinnitamine.