Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2020

Töökava 2019

Tööplaanid 2018

Aruanne 2019

Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 15. septembril k.a kell 15.00 elektroonilises vormis rakenduses Zoom.
 
Päevakord: 
 
1. Korteriühistutele raha eraldamine Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Korteriühistutele toetuste andmise kord" alusel.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
 
2. Kohtla-Järve linna 2020. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.