Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Tööplaanid 2018

Aruanne 2019

Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 2. veebruaril k.a kell 15.00 elektroonilises vormis Zoom rakenduses.
 
Päevakord: 
 
1. Huvide konflikti käsitlemine (tehingud, seotud osapooltega). 
Ettekandja: linnapea Ljudmila Jantšenko.
2. Kohtla-Järve linna 2021. aasta eelarve vastuvõtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
3. Laenu võtmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.