Revisjonikomisjon


Svetlana Vladimirova - esimees
Ene Kruzman – aseesimees
Raissa Baženova

Protokollid - Valige - Protokoll -> Revisjonikomisjoni protokoll -> Otsi

Töökava 2021

Töökava 2020

Töökava 2019

Tööplaanid 2018

Aruanne 2019

Aruanded 2018

 

Komisjoni koosolekud ja päevakorrad:

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 11. mail k.a kell 14:00 elektroonilises vormis Zoom rakenduses.
 
Päevakord: 
 
1. Kohtla-Järve Linnavolikogu 31. oktoobri 2018. a määruse nr 32 „Korteriühistutele toetuste andmise kord" muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.
2. Kohtla-Järve Linnavolikogu 29. oktoobri 2020. a määruse nr 79 „Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia koostamise ning eelarve koostamise, vastuvõtmise, avalikustamise ja täitmise kord" muutmine.
Ettekandja: abilinnapea Viive Keskküla.