Revisjonikomisjon 

  1. Jevgeni Saltõkov – esimees
  2. Riina Ivanova – aseesimees
  3. Daniil Starodubtsev

 

Protokollid

 

Töökava 2022

Töökava 2021

Aruanne 2022

Aruanne 2023

 

Revisjonikomisjoni koosolek 15.11.2023

Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni koosolek toimub 15.11.2023 kell 14:00 volikogu istungite väikeses saalis.

Päevakord:

1. Kuidas on linnavalitsuses korraldatud võlgnikelt võlgnevuste sisse nõudmine. Sammud korrastamiseks selles valdkonnas.

Ettekandja: Anna Generalova (Kohtla-Järve linnasekretär)

 

2. Töösuhete lõpetamine linna organisatsioonijuhtidega möödunud aastal ja lähituleviku lepingu lõpetamised(A. Rentik, S Kollo ja teised). Seaduse paragraafid, põhimõtted.

Ettekandja: Julia Kõiv (personali vanemspetsialist)

Kaasettekandja: Anna Generalova (Kohtla-Järve linnasekretär) ja Uljana Zaidentsal (peajurist)

 

3. Kohtla-Järve linna 2023. ja 2024. konsolideeritud majandusaasta aruande auditi firma valimine. Edasised sammud.

Ettekandja: Virve Linder (Kohtla-Järve linnapea), vajadusel vastavad ametnikud

 

4. Kohtla-Järve linna 2023. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.

Ettekandja: linnapea Virve Linder

Kaasettekandja: peaspetsialist eelarve täitmise ja raamatupidamise alal Moonika Matti

 

5. Kaasav eelarve (ettepanekute lühiülevaade)

Ettekandja: komisjoni esimees Jevgeni Saltõkov

 

6. Toimuv riigikontrollist

Ettekandja: komisjoni esimees Jevgeni Saltõkov

 

7. Volikogu istungile minevad eelnõud

8. Muud küsimused