Istungid, eelnõud


Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu XXII istung

Korraline istung toimub 27. oktoobril k.a kell 15:00 linnavolikogu istungite saalis, Keskallee 19.
 
Päevakorra kavand:

 

 

1. Vastus arupärimisele kergliiklustee kohta Vana-Ahtmes.
    Ettekandja: linnapea Toomas Nael. 

2. Vastus arupärimisele kriisiplaani kohta.
    Ettekandja: linnapea Toomas Nael. 

3. Kohtla-Järve linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus.
    Ettekandja: linnapea Toomas Nael.
    Kaasettekandja: andmekaitse peaspetsialist Olga Šumailova. 

4. Kohtla-Järve Linnavalitsusele umbusalduse avaldamine.
    Ettekandja: volikogu liige Eduard Odinets. 

5. Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehele Tiit Lillemetsale umbusalduse avaldamine.
    Ettekandja: volikogu liige Eduard Odinets. 

6. Kohtla-Järve Linnavolikogu esimehe asendaja määramine.
    Ettekandja: istungi juhataja. 

7. Kohtla-Järve Linnavolikogu aseesimehele Maria Merkulovale umbusalduse avaldamine.
    Ettekandja: volikogu liige Eduard Odinets. 

8. Kohtla-Järve Linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Anton Dijevile umbusalduse avaldamine.
    Ettekandja: volikogu liige Eduard Odinets. 

9. Kohtla-Järve Linnavolikogu majanduskomisjoni esimehele Deniss Veršininile umbusalduse avaldamine.
    Ettekandja: volikogu liige Eduard Odinets. 

10. Kohtla-Järve Linnavolikogu revisjonikomisjoni esimehele Jaanek Pahkale umbusalduse avaldamine.
      Ettekandja: volikogu liige Eduard Odinets. 

11. Kohtla-Järve linnapeale Toomas Naelale umbusalduse avaldamine.
      Ettekandja: volikogu liige Jaanek Pahka. 

12. Kohtla-Järve linnapea valimine.
      Ettekandja: istungi juhataja. 

13. Kohtla-Järve linnapea asendaja määramine.
      Ettekandja: istungi juhataja.

 
 
Eelnõud