Istungid, eelnõud

Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 15.00. Juulis korralisi istungeid ei toimu. Kui istungi toimumise päev langeb riiklikule pühale või on otstarbekas muuta istungi toimumise aega, määrab volikogu esimees istungi toimumise teistsuguse aja ning informeerib istungi teistsugusest ajast volikogu eelneval istungil.

Protokollid - Valige - Protokoll -> Linnavolikogu istungi protokoll -> Otsi

Volikogu istungite otseülekanded   

 

Kohtla-Järve Linnavolikogu XX koosseisu 36. istung 30.03.2023

 
Kohtla-Järve Linnavolikogu istung toimub 30. märtsil k.a kell 15.00 linnavolikogu istungite
saalis.
Otseülekannet on võimalik jälgida YouTube-is.

Päevakorra kavand:

 
1. Kohtla-Järve linna jäätmekava 2023-2027 vastuvõtmine
Ettekandja: abilinnapea Erik Setškov
Kaasettekandja: majanduskomisjoni esimees Mare Roosileht
 
2. Endisele volikogu poolt ametisse nimetatud valitsuse liikmele Vitali Borodinile hüvituse
maksmine
Ettekandja: linnavolikogu liige Daniil Starodubtsev