Ehitusjäätmed ja suurjäätmed


Ehitusjäätmed

Ehitusjäätmed on jäätmed, mis tekivad ehitamisel, remontimisel või lammutamisel. Ehitusjäätmed ei ole suurjäätmed.

Kohtla-Järve linnas tuleb ehitusjäätmete käitlemise küsimused lahendada juba ehitise projekteerimise etapis. Kui ehitamise käigus tekib ehitusjäätmeid üle 10 m3, tuleb ehitise kasutusloa taotlemise dokumentidele lisada Kohtla-Järve Linnavalitsuse kinnitatud õiend ehitusjäätmete nõuetekohase käitlemise kohta.

Ehitusjäätmeid võtavad tasu eest vastu:
Ragn-Sells  AS;
• BRD Mineral OÜ (Kontakt: Ereda tee 37, Sompa, Kohtla-Järve, Ida-Virumaa, tel: +372 670 0191 +372 670 0191);
Uikala Prügila AS.

Ehitusjäätmetest pikemalt Kohtla-Järve Linnavolikogu 27.08.2020 määruses nr 77 „Kohtla-Järve jäätmehoolduseeskirjas" § 38-40 ning § 15.

Suurjäätmed

Suurjäätmed on suuremahulised jäätmed, mida kaalu või mahu tõttu pole võimalik jäätmemahutisse paigutada. 

SUURJÄÄTMED ON:

SUURJÄÄTMED EI OLE:

 • Mööbliesemed ja nende osad (nt: diivan, laud, kapp, riiul, tool jne);
 • vaibad, muud põrandakatted;
 • madratsid;
 • kardinad ja kardinapuud;
 • suured lillepotid;
 • riidenagid;
 • peeglid;
 • sportimisvahendid;
 • katkised suusad ja kelgud;
 • lapsevankrid.
 • Ehitus- ja remondijäätmed (nt: WC- pott, valamu, aknad, uksed jne);
 • ohtlikud jäätmed (nt: tühjad värvipurgid, eterniit);
 • probleemtooted (nt: romusõidukite varuosad, rehvid);
 • vanametall;
 • elektri-ja elektroonikaseadmed (nt: pesumasin, teler, külmik, pliit)
 • muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

 


Informatsioon suurjäätmete üleandmiseks:

 • Suurjäätmeid on hõlmatud korraldatud jäätmeveoga, millest tulenevalt veab suurjäätmeid Kohtla-Järve linnas OÜ EKOVIR.
 • Suurjäätmete väljaveohinnaks on 0,01 €  1m³ .
 • Suurjäätmete väljaveoks tuleb esitada tellimus OÜ EKOVIRILE (www.ekovir.ee, ekovir@ekovir.ee, tel 33 66 726)
 • Suurjäätmed tuleb paigutada olmejäätmete konteineri vahetuslähedusse või üksikelamu kinnistu piirile.
 • OÜ EKOVIR viib suurjäätmed ära hiljemalt 3 kalendripäeva jooksul alates esitatud tellimusest.