28.05.19

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava inimese sõiduki parkimiskaart


Parkimiskaart antakse taotluse alusel välja isikule, kellel esineb:

  1. keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  2. ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kaardi taotlemiseks esitada kaardi väljastajale:

  1. isikut tõendav dokument (pass, ID-kaart, juhiluba);
  2. Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus ;
  3. pere- või eriarsti väljastatud teatis ajutise kõrvalekalde kohta;
  4. parkimiskaarti taotleva isiku foto 3 x 4 cm.

Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm.
Puudega inimese sõiduki parkimiskaardi taotlus (pdf / doc)

Õigusaktid:

08.05.23

Kontakt


Sotsiaaltöö spetsialist

Oksana Zaitseva
5300 9329
oksana.zaitseva[a]kjlv.ee
Keskallee 17 каb 4
E., T., N. 8.30-12.00 ja 13.00-16.30