Isikliku abistaja teenus

Kirjeldus:

 

Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 mõistes abivajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades.

Teenust ei tohi vahetult osutada isik:
kelle karistatus tahtlikult toimepandud kuriteo eest võib ohtu seada teenust saama õigustatud isiku elu, tervise ja vara; kes on teenuse saaja esimese või teise astme üleneja või alaneja sugulane; kes elab alaliselt või püsivalt samas eluruumis teenuse saajaga.

Teenuse osutamisel lähtub teenust vahetult osutav isik teenuse osutamise otsusest või lepingust ja teenuse saaja juhistest.

Kui kaua läheb?

Teenuse määramise või määramisest keeldumise otsus tehakse hiljemalt kümne tööpäeva jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

Kes teenust osutab?

MTÜ Virumaa Laste ja Perede Tugikeskus, Sompa 5a, 41533 Jõhvi, info tel: 336 4777; 56561742, vlpkeskus@hot.ee 

Õigusaktid:

Kontakt:

Keskallee 17, Kohtla-Järve (kodukülastused, lisa dokumentide vormistamine):

Ljuba Kuptsova, ljuba.kuptsova[a]kjlv.ee, tel 5303 1214

Keskallee 19, Kohtla-Järve (otsuse vormistamine):

Kirke Kübarsepp, kirke.kybarsepp[a]kjlv.ee, tel 5309 7737

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud
sammud:

Avage allolev e-vorm ja logige sisse ID-kaardi või mobiil-ID-ga. Keskkonda sisenemisel kuvatakse teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Taotlus on esitatud korrektselt, kui saate teate: Sinu päringu töötlemine oli edukas.  ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

E-vorm:

Taotlemine kohapeal

Vajalikud
sammud:

Kohaletulek Kohtla-Järve Linnavalitsusse Keskallee 17, Kohtla-Järve, kab. 2 või helistades sotsiaaltöötajale, leppides kokku aja, millal tullakse koju.  Vastuvõtuajad: kokkuleppel.

Vajalikud
dokumendid:

Isikut tõendav dokument, hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks (täidab sotsiaaltöötaja)

Blankett:

Taotlus sotsiaalteenuste saamiseks DOC  PDF