Kohtla-Järve linna kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on parandada kohaliku elanikkonna arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, ergutada kodanikuaktiivsust ja viia ellu mõni uus idee...

Kaasav eelarve 2023

Kohtla-Järve linna kaasava eelarve rakendamise eesmärgiks on parandada kohaliku elanikkonna arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, ergutada kodanikuaktiivsust ja viia ellu mõni uus idee...

Kohtla-Järve 2022. aasta kaasava eelarve konkurss on lõppenud.  Realiseerimisele kuulub idee „Laste- ja spordiväljak Orul". Rohkem informatsiooni: ...

Kaasav eelarve 2022

Kohtla-Järve 2022. aasta kaasava eelarve konkurss on lõppenud.  Realiseerimisele kuulub idee „Laste- ja spordiväljak Orul". Rohkem informatsiooni: ...

Kohtla-Järve 2022. aasta kaasava eelarve konkurss on lõppenud.  Realiseerimisele kuulub koerteväljak Ahtmes.   Rohkem informatsiooni: ...

Kaasav eelarve 2021

Kohtla-Järve 2022. aasta kaasava eelarve konkurss on lõppenud.  Realiseerimisele kuulub koerteväljak Ahtmes.   Rohkem informatsiooni: ...