Koerte ja kasside pidamine


Kohtla-Järve linnas kehtib alates 07.07.2022  koerte ja kasside pidamise eeskiri, mis sätestab koerte ja kasside pidamise ja märgistamise nõuded Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

Marutaud ja lemmikloomade kohustuslik vaktsineerimine

Põllumajandus- ja Toiduametil valmis infoleht marutaudi ja lemmikloomade vaktsineerimise osas.

Infolehest saab teada kuidas marutaud levib, miks on see ohtlik, millised on marutaudi tunnused loomal, kuidas haigusesse nakatumist vältida, kuidas saab oma lemmikut vaktsineerida jms.

Eesti keelset infolehte näeb siit, vene keelset siit

Koera ja kassi pidamise nõuded

Koera ja kassi pidamisel tuleb lähtuda sellest, et loomapidaja peab tagama pideva järelevalve oma looma üle. Vajadusel tuleb kasutada abivahendeid ning pimedal ajal või halva nähtavuse korral teel liikudes on soovitatav kasutada helkurit või valgusallikat. Koera ja kassi pidamisel ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja heakorra nõudeid, häirida ega ohustada inimesi ja loomi ega neile kahju tekitada.

Loomapidaja on kohustatud  järgima looma pidamisel veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid sealhulgas kohe koristama oma looma väljaheited. Silmas peab pidama ka seda, et avalikus supluskohas on koera ja kassi ujutamine keelatud. Kui koer liigub vabalt piiratud territooriumil, siis loomapidaja peab sissepääsu tähistama hoiatussildiga ning tuleb vältida looma omal tahtel välja pääsemine. Nakkusohtlikult haige koera ja kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

Koera ja kassi märgistamine ja nende üle arvestuse pidamine

Looma omanik on kohustatud tagama koera ja kassi märgistamise mikrokiibiga tegevusluba omava veterinaararsti poolt. Koerad ja kassid registreeritakse ning nende üle peetakse arvestust Kohtla-Järve lemmikloomaregistris (www.llr.ee). Loomaomanikule on registreerimine TASUTA.

Kiibi ja registrikande olulisus

Kui Teie koer või kass satub varjupaika, siis esimesena kontrollitakse kiibi olemasolu. Kiibi leidmise korral otsib varjupaiga töötaja lemmikloomaregistrist kiibinumbri järgi looma omanikku. Kui juhtub olukord, et loom on küll kiibistatud, kuid pole registrisse kantud, siis puudub võimalus koera või kassi omanikku tuvastada. Seetõttu peab looma kiibistamine ja registrisse kandmine käima käsikäes ning selliselt saab kindel olla, et Teie kass või koer jõuab kadumisel turvaliselt koju.

Kelle poole küsimuste tekkimisel pöörduda?

Kui Teil loomaomanikuna puudub võimalus lemmikloomaregistri e-teeninduses looma registreerimise võimalus või on tekkinud seoses lemmikloomadega muid küsimusi, siis pöörduge Kohtla-Järve Linnavalitsuse keskkonna peaspetsialisti poole telefonil 33 78 569 või saates küsimused e-postile kersti.juuse@kjlv.ee.

Valdkondlikud õigusaktid