Koerte ja kasside pidamine

Koerte ja kasside pidamist Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil reguleerivad: